2019. évi testületi anyagok

Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testületének 2019. évi munkaterve és üléseinek dokumentumai (PDF)

2019. január 23.

2019. január 30.

2019. február 13.

2019. február 27.

2019. március 27.

2019. április 3.

2019. április 10.

2019. május 17.

2019. május 29,

2019. június 05.

2019. június 26.

 • Meghívó a Képviselő-testület 2019. június 26-i ülésére [pdf]

  Napirend: az Őrszentmiklósi Református Gyülekezet támogatási kérelme, az Őrbottyán, külterület 0285/10 hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonása, „Őrbottyán Önkormányzati fenntartású útjainak útminőség-javítása bitumenemulziós felületi bevonat készítésével meglévő útalapon” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítása

2019. július 26.

 • Meghívó a Képviselő-testület 2019. július 26-i ülésére [pdf]

  Napirend: a Kvassay Alapítvány támogatási kérelme, a 2019. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása, a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményvezetői állás betöltésére irányuló pályázat kiírása, „A régi Pálos Fogadó melléképület építése” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítása, döntés magánutak elnevezéséről

2019. augusztus 26.

2019. szeptember 25.

 • Meghívó a Képviselő-testület 2019. szeptember 25-i ülésére [pdf]

  Napirend: Polgármesteri beszámoló, a 2019-2024. évekre vonatkozó Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálata, az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatója a 2018/2019-es nevelési évről, támogatási kérelem Helembai Boglárka nemzetközi versenyen való részvételéhez, Őrbottyán Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás

2019. október 30.

2019. november 5.

 • Meghívó a Képviselő-testület 2019. november 5-i ülésére [pdf]

  Napirend: bizottsági elnökök és bizottsági tagok megválasztása, eskütétele, Várospolitikai Fórum időpontjának és témaköreinek meghatározása, volt polgármester szabadságmegváltása és adható juttatás megállapítása, „Civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázat kiírása

2019. november 27.

 • Bölcsődefejlesztés - projektmenedzsment [pdf]

  „Új 48 férőhelyes bölcsőde építése Őrbottyán Városában című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_ 2018/12 kódszámú pályázat projektmenedzsment feladatainak ellátása” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítása

2019. december 18.