SELECT av.*, mi.* FROM articles_view AS av LEFT JOIN menu_item_page AS mi ON av.id = mi.articles_id WHERE mi.menu_item_id = '38' AND av.accentuated='1' ORDER BY av.created_at DESC LIMIT 5Array
(
  [0] => Array
    (
      [id] => 1347
      [youtubelink] => 
      [language_id] => 1
      [title] => Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
      [alias] => bursa_hungarica_felsõoktatasi_onkormanyzati_osztondijpalyazat
      [date] => 0000-00-00 00:00:00
      [place] => 
      [room] => 
      [device] => 
      [type] => image
      [eventfor] => Publikus
      [short_content] => 2015/2016. tanévre
      [content] => 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Őrbottyán Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2016/2017. tanévrevonatkozóan a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatotfelsőoktatási tanulmányait kezdeni vágyó, valamint aktív hallgatóijogviszonnyal rendelkező fiatalok részére.

A pályázatra a településiönkormányzat területén lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetűfiatal jelentkezhet, aki a 2016/2017-es tanévben aktív hallgatói jogviszonnyalrendelkezik, vagy végzős hallgató, valamint az az érettségi előtt álló tanuló,aki a 2016-os tanévben megkezdi felsőfokú tanulmányait.

Jelentkezési határidő: 2015. november 9.

Bővebb tájékoztatást Szlucska Edit ad az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal fsz. 5-ös szobájában, vagy az alábbi telefonszámon: (28) 360-044 6. melléken

 

Őrbottyán Város Önkormányzata

 

A típusú kiírás

B típusú kiírás

[comment] => [fromdate] => 2015-10-05 [todate] => 2015-11-10 [html_description] => Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat [html_keywords] => Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat [html_title] => Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat [accentuated] => 1 [image_id] => 2284 [image_name] => 2284 [image_extension] => jpg [image_orig_filename] => BURSA pályázat.jpg [image_filesize] => 61246 [image_width] => 590 [image_height] => 432 [image_thumbnail_size] => 300x300 [soundfile_id] => [soundfile_name] => [soundfile_extension] => [soundfile_orig_filename] => [soundfile_filesize] => [page_type_id] => 6 [page_type_name] => News [page_type_alias] => news [list_template] => template_base.php [template] => template_base.php [controller] => ControllerPages [created_by] => Drenkovics Péter [created_at] => 2015-10-05 07:21:35 [menu_item_id] => 38 [page_id] => [events_id] => 0 [articles_id] => 132 ) [1] => Array ( [id] => 1352 [youtubelink] => [language_id] => 1 [title] => GAMESZ igazgató [alias] => gamesz_igazgato_allas [date] => 0000-00-00 00:00:00 [place] => [room] => [device] => [type] => image [eventfor] => Publikus [short_content] => Őrbottyán Város Önkormányzata pályázatot hirdet [content] =>

Őrbottyán Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet

igazgató (magasabb vezető)

 

munkakör ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 1-től 2020. december 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 63.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény az önkormányzat településüzemeltetési, lakás- és helyiséggazdálkodási feladatait látja el, továbbá az önkormányzat egyéb intézményei számára műszaki és üzemeltetési feladatokat lát el. Az igazgató feladata az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, az intézmény munkájáról történő beszámolás, az előírt dokumentációk vezetése, a költséghatékony működés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • műszaki vagy településüzemeltetési felsőfokú iskolai végzettség,
 • legalább 2-3 év szakmai tapasztalat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz,
 • felhasználói szintű MS Office alkalmazása,
 • gépjárművezetői engedély.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pénzügyi, közgazdasági felsőfokú iskolai végzettség,
 • legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • a munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség meglétét igazoló okmány másolata,
 • a szervezet működésére és vezetésére vonatkozó elképzelések ismertetése,
 • a közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló képviselő-testület a személyét érintő tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozattételi eljárása lefolytatását vállalja,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30.

A pályázatnak 2015. október 30. napjáig be kell érkeznie. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kmetty Károly polgármester nyújt, a 28/360-044-es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak az Őrbottyán Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 63.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3338/2015 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.
 • személyesen Kmetty Károly polgármester részére (Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal, 2162 Őrbottyán, Fő út 63.)

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók személyes meghallgatáson vesznek részt.
 • A kinevezésről az Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
 • A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatok elbírálását követően a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
 • A munkáltatói jogkör gyakorlója 4 hónapos próbaidőt köt ki.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Őrbottyán Város honlapja - 2015. október 5.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 7.

[comment] => [fromdate] => 2015-10-05 [todate] => 2015-10-30 [html_description] => GAMESZ igazgató [html_keywords] => GAMESZ igazgató [html_title] => GAMESZ igazgató [accentuated] => 1 [image_id] => 2283 [image_name] => 2283 [image_extension] => jpg [image_orig_filename] => álláspályázat.jpg [image_filesize] => 73244 [image_width] => 482 [image_height] => 241 [image_thumbnail_size] => 300x300 [soundfile_id] => [soundfile_name] => [soundfile_extension] => [soundfile_orig_filename] => [soundfile_filesize] => [page_type_id] => 6 [page_type_name] => News [page_type_alias] => news [list_template] => template_base.php [template] => template_base.php [controller] => ControllerPages [created_by] => Drenkovics Péter [created_at] => 2015-10-05 07:00:00 [menu_item_id] => 38 [page_id] => [events_id] => 0 [articles_id] => 111 ) [2] => Array ( [id] => 1294 [youtubelink] => [language_id] => 1 [title] => Rend, vagy rendetlenség? [alias] => rend_vagy_rendetlenseg [date] => 0000-00-00 00:00:00 [place] => [room] => [device] => [type] => image [eventfor] => Publikus [short_content] => Kmetty Károly Polgármester Úr tájékoztató levele [content] =>

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2015. (VII. 8.) határozata az Őrbottyánban elnevezéssel érintett közterületekről és elnevezésükről

{dok=49691e71f117658c049548a085d2d5d4}

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2015. (VII. 8.) határozata az Őrbottyánban átnevezéssel érintett közterületekről és elnevezésükről

{dok=a1874915d1f716a556363f52962cc458}

 

Rend, vagy rendetlenség?

Az utcanév és házszámozás kapcsán máris élénk vita, véleménycsere alakult ki a településen. Sokakban indulatokat vált ki a tervezet, de még többen igénylik, hogy tegyük végre rendbe közterületeink egyértelmű elnevezését, az ingatlanok számozását. Az alábbiakban tájékoztatom Önöket arról, hogy miért elkerülhetetlen ennek a programnak a megkezdése, végrehajtása. Igyekszem mindazokat a szempontokat ismertetni, amelyek alátámasztják ennek a lépésnek a szükségszerűségét.

Mindennapi közös tapasztalatunk, hogy a mentő, a tűzoltó a kaotikus utcaszerkezet, számozás miatt csak késlekedve ér ki a helyszínre (lásd például a május 11-i esetet, amikor egy széndioxid mérgezéses esethez csak polgárőri felvezetéssel tudott a tűzoltóság eljutni), de még a nagyobb helyismerettel rendelkező futárszolgálat is hosszú ideig kering, mire a keresett címet megtalálja.

Sokaknak nem adatik meg, hogy házszámuk legyen, hosszú évek óta helyrajzi számmal azonosítják ingatlanaikat. Úgy gondolom tehát, hogy a rend, a rendszer mindannyiunk számára fontos kell, hogy legyen. Jóllehet, évtizedes megoldandó problémáról van szó, az időzítés nem véletlen.

A kormány arról döntött, hogy 2016. január 1-től minden állampolgár számára új, korszerű személyi okmányt bocsát ki, amely összevonja a személyi igazolványt, a lakcímkártyát, az adókártyát, a TB-kártyát, kibővíthető közlekedési kedvezmények igénybe vételére jogosító kártyákkal és akár diákigazolványként is funkcionálhat. A tervek szerint a kártyát ingyenesen vagy méltányos áron biztosítják majd. Belátható, hogy indokolt ezzel a törekvéssel lépést tartani, az előkészületeket már most megtenni.

Miért megkerülhetetlen ott, ahol szükséges, az utcák átnevezése, a számozások egyértelmű meghatározása?

Okok:

 1. Számozás

Az átszámozásra kijelölt utcák esetében a legfőbb gond, hogy az a szerencsétlen gyakorlat valósult meg még a rendszerváltozás előtti időkben, hogy az akkori belterület külső határától indították a számozást a település belseje felé. Ez azzal a következménnyel járt, hogy a később belterületbe vont ingatlanoknak nem lehetett házszámot adni, hiszen egy házszám nem lehet negatív szám (-1, -2). Ezeknek a belterületi ingatlanoknak csak helyrajzi száma van. Ha számozás bentről kifelé halad, a további belterületbe vonáskor ilyen problémák nem keletkeznek. A közterületek számozásának menetét a 345/2014 (XII.23) Kormányrendelet rögzíti.

Eszerint: „a házszámozást az alábbi szabályok szerint kell végrehajtani:

 1. A közterületnek annak a végéből kell indítani, mely a legközelebb van a településközponthoz, ...
 2. A mellékútvonalakon a sorszámozást a főútvonalaktól kell kezdeni
 3. A számozás 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó ingatlanig
 4. Utcánál a számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a páratlan, bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni… stb”.

 1. Utcanevek

Rögzíteni szeretném, hogy az utcák mostani elnevezésével semmi probléma nincs!

A települést két fő útvonal, a Fő út, és a Rákóczi utca szeli ketté. Ha a mellékutcák számozása, logikus módon, bentről kifelé halad, vagyis az előbbi, meghatározó utaktól balra, illetve jobbra, akkor értelemszerűen az egyik oldalon meg kell az utcanevet változtatni, hiszen ugyanolyan névvel és számozással nem indulhat két ellentétes irányú utca. (lásd a térképvázlatot). Ez azt is jelenti, hogy függetlenül attól, hogy változik-e az utcanév, a házszám változása miatt mindenképpen ki kell cserélni a lakcímkártyát.

További problémát jelent az, hogy a vasútvonal is azonos nevű utcákat szel ketté, olyanokat is, amelyeknél nincs vasúti átjáró. Ilyen például a Vak Bottyán utca. Akinek nincs helyismerete, annak nem egyszerű, hogy gépkocsival megtalálja az utca folytatását. Természetesen számos más példát is fel lehetne sorolni. Ennek az áldatlan állapotnak a megszüntetését határozta el a képviselő-testület. Azt is meg kell jegyeznem, hogy ezt a problémakört már több választási ciklus óta görgeti maga előtt az Önkormányzat, de a lakossági reakcióktól való félelem miatt eddig soha nem volt bátorsága a testületeknek felvállalni a rendezést.

Tudom, hogy senki sem szereti, ha a megszokott életében, környezetében hirtelen változás áll be, és senki sem szeret hivatalos ügyekben eljárni. A lakossági lakcímkártyák cseréjének, amire utcanév, és/vagy házszámozás miatt kerül sor, átfutása nagyjából kettő és fél év. Ez idő alatt az önkormányzat felkészül arra, hogy a cserét kihelyezett okmányirodával az önkormányzat épületében meg tudja oldani. Minden olyan partnernél, ahol lehetséges, (pl. közműveknél) a lakcímváltozási bejelentést egységesen az önkormányzat kívánja elvégezni, hogy a lakosoknak minél kevesebb, ezzel kapcsolatos ügyintézési feladata legyen.

Azt is tudjuk, hogy a vállalkozásokat sokkal komolyabban érinti ez a program. A kötelező kiadások mérséklése érdekében igyekszünk minden lehetőséget feltárni. Az ezzel kapcsolatos feladatokat áttekintjük, és a lehetséges lépéseket még ebben az évben kidolgozzuk. Természetesen a lakosságot folyamatosan tájékoztatni fogjuk a program állásáról.

Kérem türelmüket, megértésüket, minden jobbító javaslatot örömmel fogadunk.

 

Őrbottyán, 2015. május 12.                                              

 

Kmetty Károly

polgármester

[comment] => [fromdate] => 2015-01-01 [todate] => 2015-12-31 [html_description] => Rend, vagy rendetlenség? [html_keywords] => Rend, vagy rendetlenség? [html_title] => Rend, vagy rendetlenség? [accentuated] => 1 [image_id] => 2189 [image_name] => 2189 [image_extension] => JPG [image_orig_filename] => településtérkép.JPG [image_filesize] => 138160 [image_width] => 998 [image_height] => 661 [image_thumbnail_size] => 300x300 [soundfile_id] => [soundfile_name] => [soundfile_extension] => [soundfile_orig_filename] => [soundfile_filesize] => [page_type_id] => 6 [page_type_name] => News [page_type_alias] => news [list_template] => template_base.php [template] => template_base.php [controller] => ControllerPages [created_by] => Polgármesteri Hivatal [created_at] => 2015-09-04 08:13:09 [menu_item_id] => 38 [page_id] => [events_id] => 0 [articles_id] => 259 ) [3] => Array ( [id] => 1220 [youtubelink] => [language_id] => 1 [title] => Menetrendváltozások augusztus 1-jétől [alias] => menetrendvaltozasok [date] => 0000-00-00 00:00:00 [place] => [room] => [device] => [type] => image [eventfor] => Publikus [short_content] => Átalakul a vonalhálózat és a menetrend is, hogy lehetőség szerint minél jobban biztosíthatóak legyenek a többségi utazási igények. [content] =>

Értesítjük tisztelt Utasainkat, hogy 2015. augusztus 1 -jétől kezdődően

Veresegyház és környékének regionális autóbuszvonalain a helyi közlekedési lehetőségek jobb és kényelmesebb kiszolgálása érdekében, folyamatosan új és korszerű Mercedes Sprinter típusú kisbuszok állnak forgalomba. Ehhez kapcsolódóan a vonalhálózat és a menetrend is teljes mértékben átalakul, hogy lehetőség szerint minél jobban biztosíthatóak legyenek a többségi utazási igények. A kisbuszok az alábbi 6 vonalon közlekednek:

 • 389 Csomád – Veresegyház
 • 390 Veresegyház, Misszió – Revetek – Misszió (körjárat)
 • 391 Veresegyház, Missszió – Hegyek – Misszió (körjárat)
 • 392 Veresegyház, Ivacsok – Ligetek – Csonkás – Ivacsok (körjárat)
 • 393 Veresegyház, Misszió – Erdőkertes, szociális otthon
 • 394 Csomád – Veresegyház – Őrbottyán – Galgamácsa – Püspökhatvan

Az új menetrend főbb előnyei:

 • Áttekinthetőbb a hálózati struktúra a háromjegyű vonalszámozásnak köszönhetően.
 • Versegyház központ és Erdőkertes között ismét közvetlen autóbuszok közlekednek a Hegyek városrész érintése nélkül.
 • A Hegyek városrészben körjáratok közlekednek Veresegyház és Erdőkertes vas- útállomások érintésével.
 • A Ligetek városrészen az autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, új területek érintésével.

(Az információs füzet IDE kattintva elérhető)

 

Budapest és Őrbottyán közötti kapcsolat fejlesztése érdekében egyes 396-os és 397-es jelzésű autóbuszok hosszabb útvonalon közlekednek Őrbottyán, Rákóczi út 226. megállóhelyig 398-as és 399-es vonalszámmal a Budapest – (M3 autópálya) – Szada – Veresegyház – Őrbottyán útvonalon.

A 398-as autóbuszok az M3-autópálya mogyoródi, míg a 399-es autóbuszok a gödöllői lehajtóját érintik. E járatok mellett a 394-es autóbuszok a Veresegyházig közlekedő 396-397-os járatokhoz Veresegyház, benzinkút megállónál csatlakozva további számos átszállásos eljutási lehetőséget biztosítanak Őrbottyán felé.

(Az információs füzet IDE kattintva elérhető)

 

2015. augusztus 1 -jétől új menetrendet vezet be az alábbi viszonylatokban:

 • Gödöllő – Vác;
 • Gödöllő – Veresegyház;
 • Gödöllő – Őrbottyán – Váckisújfalu;
 • Gödöllő – Erdőkertes – Galgamácsa.

Gödöllő – Vác és Gödöllő – Erdőkertes között a közvetlen autóbuszok gyakrabban járnak, továbbá hosszabb üzemidőben is közlekednek, így kora reggeltől késő estig csúcsidőszakban óránként, azon kívül két óránként ütemesen (mindig az óra ugyanazon percében indulva) biztosítják az eljutási lehetőséget. Szintén növekszik a közvetlen Gödöllő – Őrbottyán közötti eljutási lehetőségek száma, elsősorban a tanév tartama alatt munkanapokon, ennek pozitív hatását majd szeptember 1 -jétől lehet igazán érezni. Emellett a nyári tanítási szünetben munkanapokon, valamint hétvégén a 394-es autóbuszok Veresegyház, benzinkút megállóhelyen csatlakozást biztosítanak Őrbottyán felé / felől a gödöllői autóbuszjáratokhoz.
 

A járatokat a jobb tájékozódás érdekében az alábbi háromjegyű vonalszámokkal jelöljük:
450 Gödöllő – Veresegyház
451 Gödöllő – Veresegyház – Erdőkertes
452 Gödöllő – Veresegyház – Őrbottyán
453 Gödöllő – Veresegyház – Erdőkertes – Galgamácsa
454 Gödöllő – Veresegyház – Őrbottyán – Váckisújfalu
455 Gödöllő – Veresegyház – Őrbottyán – Vácrátót – Csörög – Vác
A Gödöllő – Vác közötti autóbuszok 346-os helyett 455-ös vonalszámmal közlekednek!
A fenti módosítással összefüggésben a 339-es, 342-es vonalszámú autóbuszok, illetve a Gödöllő – Aszód – Galgamácsa autóbuszvonal menetrendje is változik kis mértékben.

(Az információs füzet IDE kattintva elérhető)

[comment] => [fromdate] => 2015-07-20 [todate] => 2015-08-10 [html_description] => menetrendvaltozasok [html_keywords] => menetrendvaltozasok [html_title] => menetrendvaltozasok [accentuated] => 1 [image_id] => 2249 [image_name] => 2249 [image_extension] => jpg [image_orig_filename] => volánbusz.jpg [image_filesize] => 286772 [image_width] => 1023 [image_height] => 674 [image_thumbnail_size] => 300x300 [soundfile_id] => [soundfile_name] => [soundfile_extension] => [soundfile_orig_filename] => [soundfile_filesize] => [page_type_id] => 6 [page_type_name] => News [page_type_alias] => news [list_template] => template_base.php [template] => template_base.php [controller] => ControllerPages [created_by] => Polgármesteri Hivatal [created_at] => 2015-07-20 07:57:12 [menu_item_id] => 38 [page_id] => [events_id] => 0 [articles_id] => 278 ) )

Heti hír-összefoglaló feliratkozás

Tüdõszûrés

2015.10.12

2015. október 27-től november 4-ig.

Részletek

Lakossági Fórum Fóton

2015.10.12

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tisztelettel meghívja az érdeklődőket a fóti Művelődési Ház dísztermében tartandó "M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác szakasz 2x2 sávos bővítése" tárgyában megtartásra kerülő LAKOSSÁGI FÓRUMRA.

Részletek

Autóbusz menetrend módosítás

2015.09.25

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Részletek

Vágányzári információk

2015.09.25

2015. október 5-től 2015. október 17-ig

Részletek