Ebösszeírás

Az adatlapok leadásának határideje: 2024. április 30.

Tisztelt Ebtartók! Tisztelt Kutyatulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Őrbottyán Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Őrbottyán közigazgatási területén 2024. március 11-től április 30-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Kérem az Őrbottyán közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az "Ebösszeíró lapot" kitölteni, az ebek adatairól nyilatkozni és a kitöltött adatlapot 2024. április 30-ig benyújtani szíveskedjenek.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, azok 2024. március 4-től kezdődően folyamatosan beszerezhetőek az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal titkárságán (2162 Őrbottyán, Fő út 99.) vagy letölthetőek az önkormányzat honlapjáról, a www.orbottyan.hu oldalról.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

 • személyesen vagy postai úton eljuttatva az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal titkárságára (2162 Őrbottyán, Fő út 99.),
 • elektronikusan elküldve az e-mail címre,
 • faxon elküldve a 06-28-360-228 fax számra.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2024. április 30.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

 • A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
 • Az ebösszeírásban transzponderrel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
 • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
 • Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
 • Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, aki a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesítette 150.000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.

Együttműködését köszönöm!

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Csatolt dokumentum:

 • Nyilatkozat [doc]

  a tulajdonossal, az ebtartóval és az ebbel kapcsolatos adatokról