Házszámok kihelyezése

Kérjük, hogy aki még nem tette meg, az ingatlan új házszámát helyezze ki

Ingatlantulajdonosok figyelmébe

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelete 8. §. (3) bekezdése szerint az ingatlan tulajdonosa köteles a megállapított házszámot tartalmazó táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni és folyamatos karbantartásáról gondoskodni.

Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal munkatársai helyszíni ellenőrzéseik során megállapították, hogy a fenti rendelkezés még mindig nagyon sok ingatlan tekintetében nem teljesült. Felhívom a figyelmet, hogy a házszám kitételére vonatkozó szabályok be nem tartása a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül és közigazgatási bírsággal sújtható.

Kérem, hogy a rendeletben foglaltaknak megfelelően, aki még nem tette meg, az ingatlan új házszámát helyezze ki az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon. Javaslom, hogy a régi házszámot tartalmazó táblát jól látható módon áthúzva hagyják kint az új házszám tábla mellett, hogy megkönnyítse a hatóságok és szolgáltatók számára a tájékozódást.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az új házszámtáblák meglétét a Hivatal munkatársai az elkövetkező hetekben fokozottan fogják ellenőrizni.

                                            

Gállné Mezősi Szilvia sk.
jegyző