Ebösszeírás

Őrbottyán Város Önkormányzata a település közigazgatási területén 2018. március 1-től április 27-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Őrbottyán Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Őrbottyán közigazgatási területén 2018. március 1-től április 27-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, azok 2018. március 1-től kezdődően folyamatosan beszerezhetőek az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal titkárságán (2162 Őrbottyán, Fő út 99.) vagy letölthetőek az önkormányzat honlapjáról a www.orbottyan.hu oldalról.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • személyesen vagy postai úton eljuttatva az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal titkárságára (2162 Őrbottyán, Fő út 99.),
  • elektronikusan elküldve az e-mail címre,
  • faxon elküldve a 06 28 -360 228 fax számra.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. április 27.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998 (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, aki a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesítette, 30.000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.

Együttműködését köszönöm!

Őrbottyán, 2018. február 13.

 

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

Csatolt dokumentum: