Álláspályázat: konyhalány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.09. 00:00

Az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében konyhalány munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Átveszi a főzéshez szükséges nyersanyagokat, részt vesz az élelmiszer előkészítésében (mosás, tisztítás, darabolás). Részt vesz az ételadagolásban, tálalásban. Tisztán tartja a konyhaüzemi helyiségeket.
Betöltendő állás szakmacsoportja: élelmiszer
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Őrbottyán
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat benyújtásának módjai: - Postán (Cím: Őrbottyáni GAMESZ, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc u. 113.) - Elektronikus úton: élelmezésvezető email címére: - Személyesen: Szabóné Kovács Barbara élelmezésvezető, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc u. 113. Telefonon bővebb információt Szabóné Kovács Barbara élelmezésvezető adhat: 06/28 360-527, vagy 06-70-4305418-as számon. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Egyéb végzettség, 8 általános

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 •   helyismerettel rendelkezik
 •   közétkeztetésben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • a Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.09. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázók lehetőséget kapnak a szóbeli meghallgatásra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.16. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.orbottyan.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.19.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.12.