Őrbottyán Város Önkormányzat hatályos településrendezési dokumentumai

Őrbottyán Város Önkormányzat hatályos településrendezési eszközei:

  • Változások a helyi építésügyi előírásokban [pdf]

    Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a településkép védelméről szóló 10/2017. (XI.30.) önkormányzati rendeletét, valamint 169/2017. (XI.29.) számú határozatával elfogadta Őrbottyán településképi arculati kézkönyvét. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.