Identitáspontok

Őrbottyán lakossága hagyományőrző közösség, szokásainak részben történelmi, részben vallási gyökerei vannak. Az elmúlt 30 év során is sikerült megőrizni a történelmi településrészek hagyományait és új értékeket teremteni. Településünk értékes embereket adott az országnak, kiknek emlékét őrizzük.

Őrszentmiklósi római katolikus templom

A templomot Grassalkovich Antal özvegye Klobusiczky Terézia építtette saját költségére. Egyhajós, középtornyos copfstílusú templom, barokk stílusú berendezéssel. Alapkövét 1779 szeptemberében tették le. 1781. szeptember 2.-án szentelték fel. Az oltár fölött Szent Miklós képe látható.

Szent Miklós püspök szobra

Városunkban a Hősök terén 2001 decemberében állították fel Szent Miklós püspök, Koltay László fafaragó művész által készített szobrát.

Őrszentmiklósi református templom

Az első református templom 1800-ban épült. 1936-ban a templomot lebontották és helyére újat építettek. Bejáratánál az első világháborúban elesett hősi halottak nevét emléktábla őrzi.

Őrszentmiklósi baptista imaház

A XIX. század végére kialakuló baptista közösség imaháza, 1892-ben épült. 

Vácbottyáni római katolikus templom

A műemlék jellegű templomot 1763-ban építették Szent Péter és Pál tiszteletére. Egyhajós, középtornyos barokk templom. Értékes berendezése a XVIII. századból származik.

Vácbottyáni feszület

A római katolikus templom déli oldalán áll. Kő, hajlított ívű magas talapzaton szikla, felette emelkedik a keresztkő korpusszal. 1770 körül készült.

I. és II. világháborús emlékmű

A Vácbottyáni római katolikus templom tövében szobor őrzi a két világháborúban elesett vácbottyáni katonák emlékét.

Vácbottyáni evangélikus templom

1802-ben már említik az imaházat, de tornyot csak 1865 táján építettek hozzá. Az életveszélyessé vált templomot 1962-ben újjáépítették, de felszentelésére csak 1972-ben kerülhetett sor. 2000 tavaszára ismét megújult a templom a hívek áldozatos munkájával. Zárt sorú, egyhajós, falusi barokk templom, homlokzat elé épített toronnyal. Őrbottyánban nem csak szólnak a harangok, hanem Közép-Európában ez az a hely, ahol öntik is őket.

Pálos kolostor

1760 körül épült a Pálos rendi szerzetesek számára. Egy 1764-ből származó térképen Pálos vendégfogadóként szerepel. 1955-ben helyreállították, azóta a község 2.sz. Művelődési Háza és Könyvtára. Az épületben 2800 kötetes fiókkönyvtár működik.

Obersovszky Gyula emléktábla

Az emléktáblát 2002 június 08.-án avatták A Rákóczi út 148. sz. ház falán, ahol életének egy részét töltötte az 1956-os forradalmi eseményekben való részvételéért halálra ítélték, majd kegyelmet kapott író, publicista.