Kvassay Jenő Általános Iskola

Általános Iskolánk bemutatkozása

Kvassay Jenő Általános Iskola elérhetőségei 
 

Cím 2162 Őrbottyán, Rákóczi u. 115.
Telefon
+36-28-360-013, +36-30-713-3468
OM azonosító 032424
Honlap https://kvassay-orbottyan.edu.hu/
E-mail cím  

 

 

 
Igazgató  
Knonné Gyenes Annamária +36-30-713-3354
 
   
Igazgató helyettesek  
Balázsné Gyenes Ildikó (felső tagozat) +36-28-360-013
Mayer Balázs (alsó tagozat, mb.) +36-28-360-530

Az iskola bemutatása

Köszöntjük az Érdeklődőt az őrbottyáni Kvassay Jenő Általános Iskola pedagógusai és dolgozói nevében!

Iskolánk korábban körzeti általános iskola volt, de az 1993/94-es tanévben a községek önállóvá válásával körzeti jellege megszűnt. 1998-ban vette fel iskolánk a Kvassay Jenő nevet. 

Névadónkat családi szálak kötik Őrbottyánhoz. Neve összekapcsolódott a magyar vízügyi létesítmények történetével. Nincs az 1879-1919-ig terjedő négy évtizednek egyetlen vízépítési munkája, amelynek ne ő lett volna az értelmi szerzője, szervezője, tervezője vagy létrehozója.Sírjánál minden évben június elején megemlékező ünnepséget tartanak, melyen iskolánk is képviselteti magát. 

2000-ben ünnepeltük születésének 150. évfordulóját. Iskolánk saját zászlóval az ő munkásságát ismertető emléklappal, fényképével díszített oklevéllel tisztelgett a névadó emlékének. Erre az alkalomra készítette Lapis András szobrászművész Kvassay Jenőt ábrázoló plakettjét, melyet a Vízügyi Múzeum ajándékozott iskolánknak.Iskolánk működését a 2005-ben létrehozott az Őrbottyáni Kvassay Jenő Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány is segíti.Jelenleg az őrbottyáni gyermekek nevelése és tanítása a feladatunk. 

Iskolánk nyitott más községből hozzánk járó tanulók felé is, akik azonosulni tudnak céljainkkal. Évek óta örömünkre szolgál, hogy volt tanítványainknak jó alapot biztosítottunk, hogy a középiskolákban megállhassák a helyüket. Differenciált foglalkozásokkal, csoportbontással az egészen gyenge tanulókat is eljuttattuk odáig, hogy a szakmunkás képzésben részt vehessenek. Két idegen nyelvet oktatunk, angolt és németet, melyek közül tanulóink 1. osztálytól szabadon választhatnak. Orosz nyelvből is biztosítani tudnánk a lehetőséget, de a családok részéről ilyen igény nem merült fel. Minden évben részt veszünk szaktárgyi és sportversenyeken. A diáksport körzet (7 iskola) vezető iskolája vagyunk, testnevelőnk szervezi a körzet versenyeit több éve, melyek egy részét iskolánkban tartjuk. 

Kvassay Jenő emlékére 1987-től minden tavasszal matematika versenyt, néhány éve az alsó tagozatosoknak olvasás-szövegértési és helyesírási versenyt rendezünk a körzet vidéki iskolái részére, mely nagy népszerűségnek örvend. Az informatika oktatását jelenleg 17 számítógép és Internet hozzáférhetési lehetőség segíti, az alsó tagozatos tantermekben 1-1 számítógép áll a tanulók rendelkezésére, elsősorban ismerkedésre, gyakorlásra. A nyolcvanas évektől a váci Zeneiskola kihelyezett tagozata működik iskolánkban, ahol tanulóink zongorázni és hegedülni tanulhatnak, az utazás fáradalmaitól megkímélve. 

Iskolánkban gyógy-testnevelés, fejlesztő pedagógiai és logopédiai gondozás is folyik, melyre egyre nagyobb igény van.Gyermekeink olvasóvá nevelését több mint 10.000- kötetes könyvtár segíti, ahol több számítógép és Internet is a tanulók rendelkezésére áll.Az új iskola tágas, esztétikus aulája jó lehetőséget ad arra, hogy a falu lakói és a szülők számára alkalmi kiállításokat, komolyzenei hangversenyeket, községi ünnepélyeket, jótékonysági esteket, alapítványi bálokat szervezzünk. 

Külső környezetünk parkosított, virágos, a fák, bokrok telepítése folyamatos.Sportudvarunk és tornatermünk nemcsak a diákok előtt nyitott, hanem a sportolni vágyó pedagógusok, egyesületek előtt is.Melegítő konyha és ebédlő biztosítja a kultúrált étkezés lehetőségét. 

Évek óta működik az iskola büféje, mely az egészséges táplálkozás szolgáló széles kínálattal áll a gyermekek rendelkezésére. Az üzemeltetővel együttműködve szorgalmazzuk az egészséges élelmiszerek, gyümölcsök, magvas termékek, tejtermékek, stb. árusítását.Minden karácsony előtt vásárt tartunk, ahol a gyermekek saját maguk készítette ajándékokat, saját régebbi játékukat, könyvüket árulhatják.Ezek az alkalmak is közelebb hozzák az iskolához a családokat. 
Az iskola minden olyan rendezvényre nyitott, amely a község lakóinak a javát szolgálja.

Személyi feltételek

Iskolánk engedélyezett létszáma: 44 fő 
pedagógus: 36 fő 
technikai: 8 fő 

Szakos ellátottságunk a jelenlegi törvények alapján 100%-os, egyetemi végzettséggel 3 fő rendelkezik. A nevelőtestület munkához való viszonya, munkafegyelme, szakmai felkészültsége jó, sok a kreatív pedagógus, számos szakmai továbbképzésen vesznek részt, melyek tapasztalatait az oktató - nevelő munkában hasznosítják. A képzések és átképzések során hangsúlyt kapott a tantárgyi és nevelési módszertani továbbképzések, a kerettanterv moduljainak oktatását biztosító képzések, a pedagógus szakvizsga megszerzése. 
Az iskola oktató - nevelő munkájában résztvevőktől elvárjuk, hogy az iskola szellemiségét, tanulmányi rendjét, életrendjét elfogadó, hivatását szerető és azt magas szinten művelő, gyerekeket szerető pedagógusokból álljon.

Tárgyi feltételek

Az iskola jelenlegi épületegyüttese négy lépésben készült el. 1974-ben téglából egy 8 tantermes, kétszintes, szögletes, lapos tetős iskolarész épült a felső tagozatosok részére. 5 év múlva tornaterem és hozzá kapcsolódó kiszolgáló helységek készültek, szintén lapos tetővel a két épület összekötésével. A nyolcvanas évek elejére a 8 tanterem kevésnek bizonyult, szaktantermek, szertárak nem voltak az iskolában, ezért újabb bővítés történt. 1985-től 10 tantermes iskolaként működik az intézmény, de könyvtára, szaktantermei, szertárai ma sem elegendőek. 

Az alsó tagozat épülete 1993-ra készült el. Azon a telken építették fel, ahol a felső tagozat is működik. Svéd technológia szerint, fémvázas, kétszintes, belső aulával rendelkező 10 tantermes, 1 természettudományi előadóval megtervezett iskola alig fél év alatt készült el. Akkor jó felszereltséggel várta a diákokat. 5 év elteltével újabb 2 osztályra lett szükségünk a gyereklétszám emelkedése miatt (Őrbottyánba a közeli főváros miatt sokan költöznek). Ezt már iskolabővítéssel nem tudtuk megoldani, a természettudományi szaktantermet és a tanárit alakítottuk át tanteremmé. Így a tanítóknak két kisebb tanári szobát alakítottunk ki. A tanulói csoportok számának emelkedése, a csoportbontások, a szaktantermek hiánya szükségessé teszi az iskola bővítését. Reméljük erre a közeljövőben sor kerül.Az iskola épületének állapota mindenképpen megkívánja a folyamatos felújítást. Szükséges néhány tanterem felszerelésének átalakítása szaktantermi célokra (természettudományi, művészeti, idegen nyelvi, számítástechnikai, könyvtár). Az alsó tagozat tantermeinek bútorzatát a VÉP kicserélte, a felső tagozaton a bútorok nagy része elhasználódott, ezeket folyamatosan cserélni kell. Taneszközeink fejlesztése folyamatos, elfogadott ütemterv szerint történik. Minden lehetőséget megragadunk, melyet a pályázati rendszer számunkra biztosít tárgyi feltételeink javítására. 

Tornatermünk jól felszerelt, korszerűsítésére az iskola fenntartója több millió Ft-ot költött. Iskolánkban a rászoruló tanulóknak gyógytestnevelést biztosítunk. A heti 3 testnevelés óra mellett lehetőség van minden nap a testmozgásra.A sportolási lehetőségek és a körzeti versenyek megrendezése, ezek bővítése lehetséges, ha tovább fejlesztjük sportudvarunkat. 

Ezzel párhuzamosan az udvar szépítése, parkosítása is folyamatos feladatunk marad.