Szociális ellátó épület átépítése és felújítása

Meglévő szociális ellátó épület (családsegítő központ és nappali ellátó egység) részleges bontása, átépítése és felújítása a felhívást kiegészítő dokumentációban részletezettek szerint.