Kitüntetettek

2005-2009

Őrbottyán Nagyközség Önkormányzata 2004-ben az Őrbottyán Díszpolgári cím, Őrbottyánért kitüntetés, valamint az Őrbottyán Kiváló Pedagógusa Kitüntetés alapításáról és adományozásáról döntött. A döntésben kiemelt szempont a közéleti szerepvállalás, a település fejlődésének előmozdítása, mely területen elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át tartó kiemelkedő munka. 

Fenti elismeréseket lehetőség szerint minden évben, az augusztus 20-i Szent István-ünnepségen adja át az Önkormányzat. Az előterjesztést a mindenkori Előkészítő Bizottság végzi, az odaítélésről szóló döntést a mindenkori Képviselő-testület minősített többséggel elfogadott határozattal hozza. 

2005. évben 

 

 

Díszpolgári cím

 

Gombos Lajos 

Őrbottyán Kiváló Pedagógusa cím 

 

Nagy Vilmosné 

2007. évben 

 

 

Díszpolgári cím

 

Dr. Verbóczky János posztumusz

Őrbottyánért kitüntetés

 

Csengődi János

Őrbottyán Kiváló Pedagógusa cím

 

Csapó Jánosné

2008. évben 

 

 

Díszpolgári cím

 

Dr. Benedek János

Őrbottyánért kitüntetés

 

Kvassay Jenő Klub

2009. évben 

 

 

Őrbottyánért kitüntetés

 

Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub

Őrbottyán Kiváló Pedagógusa cím

 

Cservenka Aurélné

 

Gombos Lajos 

Harangöntő mester

Dr. Verbóczky János 

Őrbottyán település társadalmi életének véleményformáló szereplője volt az idei év januárjában tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig. Egy önkormányzati cikluson keresztül az önkormányzat alpolgármestereként tevékenykedett, és a helyi választópolgárok a 2006. évi önkormányzati választásokon is bizalmat szavaztak neki. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a település történetének kutatása területén is. Az Ő munkájának a gyümölcse a szervezeti és működési szabályzatról szóló hatályos önkormányzati rendeletnek a település történetét összefoglaló melléklete és az önkormányzat hivatalon internetes oldalán Őrbottyánról elhelyezett tájékoztató is az Ő helytörténeti kutatásain alapszik. Szorgalmazója volt az Őrbottyán utcanév reform programjának. Fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy a közterület elnevezés évszázados hagyományainak, valamint az e téren jelentkező jelenkori kihívásoknak megfelelő és országosan is egyedülállóan egységes, valamint tudományosan megalapozott javaslatot dolgozzon ki a helyi közterületek nevének megváltoztatására, és az újak elnevezésére. Alapító tagja volt a Szent Miklós szövetségnek. Váratlan távozásával számtalan községi feladat megoldásának tennivalóját hátrahagyta az itt maradóknak, akik kötelességünknek érezzük folytatni a közösen eltervezett feladatokat. Az Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete Őrbottyán Díszpolgára posztumusz kitüntető címet adományoz részére, ezzel a díszpolgári címmel emlékezünk rá. 

Csengődi János 

Közösségi munkája évtizedeken keresztül meghatározta a település életét. Közösségépítő kirándulások szervezett a település lakói számára. Sok éven keresztül volt a vácbottyáni római katolikus templom egyháztanácsának az elnöke. Ő volt a Bottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub eredeti megálmodója és megteremtője, s a mai napig tiszteletbeli elnöke. Az Ő nevéhez fűződik a szüreti mulatságok hagyományának visszaállítása a település kulturális életébe. Évtizedeken keresztül, választások idején a kerületi szavazóbizottság elnökeként tevékenykedett. Őrbottyán Nagyközség közéletében való több évtizedes kiemelkedő tevékenységéért az Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyánért kitüntetést adományoz részére. 

Csapó Jánosné 

36 évig óvónőként tevékenykedett a településünkön. Színes egyéniségével, ötleteivel, szeretetet sugárzó lényével öregbítette településünk jó hírnevét, s nevelt fel több generációt. Szakmailag jól képzett, gyermekszerető, jó pedagógiai érzékkel rendelkező óvónő. Kimagasló pedagógiai munkássága révén nagyon sok, szép műsor és színdarab került megrendezésre. A mai napig élnek az emberek szívében azok a falusi ünnepélyek, óvodai rendezvények, melyeket a hagyományokhoz igazított. Kellemes egyénisége miatt a település lakói szívükbe zárták, mai napig nagy tiszteletnek örvend az emberek körében. Őrbottyán Nagyközségben az oktatás-nevelés terén végzett magas színvonalú munkájáért, kiemelkedő teljesítményéért az Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Kiváló Pedagógusa kitüntetést adományoz részére. 

Dr. Benedek János 

A több évtizede szakmájában dolgozó orvos magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkezik, Benedek doktor mindenki és a köz megelégedésére végezte munkáját. 1970-ben általános orvosi diplomát szerzett a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Ezt követően két évig Petőfibányán dolgozott körzeti orvosként. 1972. januárjától Őrbottyán II. körzetének orvosa lett. Kezdetben közalkalmazottként, majd 1997-től vállalkozó orvosként végezte munkáját. Ezt követően a háziorvostan szakvizsgát is megszerezte. 36 évig dolgozott községünkben, 2008. február 1-i nyugdíjba vonulásáig. A már nyugdíjas szakember jelenleg a veresegyházi Misszió Egészségügyi Központban ügyeletes orvosként, valamint Őrbottyánban helyettesítő orvosként dolgozik. Az Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete Őrbottyán Nagyközség polgárai érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenységéért Őrbottyán Díszpolgára kitüntető címet adományoz részére. 

Kvassay Jenő Klub 

A Kvassay Jenő Klub évek óta Őrbottyán társadalmi közéletének meghatározó szereplője. Erre a meghatározó szerepre elsősorban azáltal tett szert, hogy egy jól körülhatárolható korosztályi csoport, a helyi időskorúak közösségi életének a megszervezését vállalta magára. A Kvassay Jenő Klub komoly szerepet játszik Őrbottyán település jóhírnevének öregbítésében, hiszen figyelemre méltó a szervezetnek a magyar népdalkincs megőrzését és a nótaversenyek több száz éves hagyományának ápolását célzó, országosan is elismert tevékenysége. Az országos elismertséghez jelentős mértékben hozzájárul az is, hogy rendszeresen részt vesz az országos nyugdíjas találkozókon. Folyamatosan részt vesz a helyi rendezvényeken, aktívan kiveszi a részét azok megszervezéséből és lebonyolításából. A helyi időskorúak üdültetésének megszervezése révén a szervezet segítségével olyanoknak is alkalma nyílik kikapcsolódásra és gyógyulásra, akiknek a jövedelmi helyzete ezt nem tenné lehetővé. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete Őrbottyán Nagyközség társadalmi közéletében való kiemelkedő tevékenységéért a Kvassay Jenő Klub részére Őrbottyánért kitüntetést adományoz. 

Vácbottányi Hagyományőrző Nyugdíjas Klub 

A Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub 1982-ben alakult Csengődi János vezetésével. Mint ahogyan a klub neve is mutatja a kirándulásokon és a kellemes együttléteken kívül a hagyományok ápolására, megtartására szerveződtek, s a klub ma is ezt tartja legfontosabb feladatának. Ezt mutatja az a tény is, hogy a szüreti felvonulás és bál szervezését ők kezdeményezték a 80-as években s több éven keresztül rendezték meg nagy sikerrel. Az elnök idős korára való tekintettel lemondott 1992-ben s ezután elég hosszú ideig nem működött a klub. 2001-ben a Művelődési Ház szervezésével újra alakultak, mint a Művelődési Ház csoportja. Vezetőjük Szalai Józsefné és tiszteletbeli elnök Csengődi János bácsi lett, aki ez évben bekövetkezett haláláig meghatározó alakja volt a közösségnek, s kinek tevékenységére a mai napig hálás szívvel emlékezünk. A klub taglétszáma jelenleg 35 fő, a tagság állandóan változik, hiszen az idősek elmennek, de jönnek helyettük új tagok, akik jól érzik magukat, ha együtt lehetnek. Ez a közösség községünk életében jelentős szerepet tölt be, hiszen rendkívül aktívak a községi rendezvényeken, megmozdulásokon, tevékenyen és örömmel részt vesznek. 2009-ben például képviselték a községet a Nemzeti Vágtán és már második évben jelentős munkát végeznek, a Harangok Napján a lakodalmas felvonulás lebonyolításában, vendégek kalauzolásában stb. Bárhová hívják őket a környék falvaiba is szívesen mennek fellépésekre. Teszik ezt mindenféle anyagi ellenszolgáltatás, támogatás nélkül csupán a közösségért, egymásért, a községünkért. Vidámságuk, energiájuk kifogyhatatlan, tevékenységük példaértékű. Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete a Vácbottyáni Hagyományőrző Nyugdíjas Klub részére Őrbottyán Nagyközség társadalmi közéletében való kiemelkedő tevékenységéért Őrbottyánért kitüntetést adományoz. 

Cservenka Aurélné 

Az általános iskolát Veresegyházon végezte, majd a budapesti Varga Katalin Gimnáziumban érettségizett 1967-ben. Az iskolában osztálytanítóként, kisdobos-vezetőként munkálkodott, sok tábor szervezésében, vezetésében vett részt. Tanítványaival anyai szigorral bánt, nagyon jó érzéke volt a gyermekek lelkébe látni, átérezte örömüket, bánatukat. Segített ahol tudott, a nehézsorsú gyerekekre különösen odafigyelt. Kollégáival nagyon jó kapcsolata volt, közvetlen munkatársaival baráti viszonyt alakított ki. A tantestület közösséget formáló kirándulásain, szakmai útjain lelkesen és aktívan vett részt. Szakmai felkészültségét a rugalmas alkalmazkodás és a kihívásoknak való megfelelés jellemezte. A rábízott kisebb, nagyobb közösséget mindig lelkiismeretesen, következetesen, emberségesen formálta. Iskolai feladatait megbízhatóan, pontosan, precízen végezte, jellegzetes, szép gyöngybetűs írását a mai napig felismerjük. 40 éves tanítói munkája alatt kb. 8 kis-felmenős osztályt (1-2 osztály), és 5 nagy-felmenős osztályt (1- 4 osztály) tanított, ez átlagosan 20 tanulóval számolva 260 gyermeket jelent. Ezek most így leírva csak számok, de Gabi néni fejében és szívében egy-egy mosolygós gyermeket, azóta felnőtt apukát, anyukát jelentenek, akikhez emlékek fűzik őt. Cservenka Aurélnénak Őrbottyán Nagyközségben az oktatás-nevelés terén végzett magas színvonalú munkájáért, kiemelkedő teljesítményéért az Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Kiváló Pedagógusa kitüntetést adományoz.