Esélyegyenlőségi program

Őrbottyán Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 31. §-a előírja, hogy a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. A törvény szerint a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.

Összhangban az Ebtv-ben rögzített, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Őrbottyán Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség megteremtése érdekében szükséges feladatokat.

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2023. (IV. 26.) számú határozatával elfogadta Őrbottyán Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját és a részét képző Intézkedési Tervet.

Csatolt dokumentum: