Javaslattételi folyamat

A jó ajánlás informatív, alapos, és alkalmas arra, hogy bárki első olvasásra is megismerje az érték mivoltát, jelentőségét, az adott közösséggel való kapcsolatát.

A helyi értéktárba bárki (jogi személy, magánszemély, civil szervezet, egyház) ajánlhat értéket a rendelet mellékletének kitöltésével (innen letölthető vagy a Polgármesteri Hivatal titkárságán kérhető), melyet a Polgármesternek címezve kell eljuttatni elektronikus vagy postai úton. A javaslatban szerepelnie kell az ajánló nevének és elérhetőségeinek, a felvételre javasolt helyi érték leírásának, illetve annak indoklásának, hogy miért jelent a helyi közösségnek értéket. Szerencsés, ha mellékletként képek, támogatólevél esetleg tárgyi emlékek is társulnak az ajánláshoz.

A leírás tartalmát tekintve nem elvárt a tudományos előterjesztés. A jó ajánlás informatív, alapos, és alkalmas arra, hogy bárki első olvasásra is megismerje az érték mivoltát, jelentőségét, az adott közösséggel való kapcsolatát, ezáltal felkeltse az olvasó figyelmét, megalapozza érdeklődését.

A Helyi Értéktár Bizottság legfeljebb 90 napon belül dönt az értéktárba való felvételről, annak megyei értéktárba való továbbításáról, illetve esetleges hiányosságok esetén hiánypótlásra hívja fel a javaslattevőt, és írásban értesíti őt a döntéséről. Innentől kezdve az érték része a települési értéktárnak és nemzeti értékként tartják számon.

Csatolt dokumentum: