Hulladékszállítás általános információk

Tájékoztató a háztartási vegyes-, a zöld- és a szelektív hulladékok gyűjtséről

Háztartási vegyeshulladék-gyűjtés

Fontos, hogy a hulladék a gyűjtési napon reggel 6 óráig legyen kihelyezve, mert a járat érkezési időpontja változó! Kérjük kizárólag a gyűjtési napon, a gyűjtési naptárnak megfelelő hulladék kerüljön kihelyezésre. Túlsúlyos edényt és állati tetemet, ürüléket tartalmazó hulladékot nem szállítunk el! A vegyes hulladékgyűjtés alkalmával a kukába zöldhulladék nem helyezhető el! Üdülő ingatlanok esetében a hulladék csak dtkh emblémás zsákban helyezhető ki! Azokon a településeken, ahol nincs biztosítva szilárd burkolatú út, ott a rendkívüli esőzések, időjárás okozta útviszonyok miatt, a hulladékgyűjtés csak akkor válik lehetségessé, amikor az út a járat számára biztonságos közlekedésre alkalmassá válik.

Begyűjtés módja: a gyűjtési napokon reggel 6:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé a forgalmat nem akadályozó, jól látható helyre, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihelyezett háztartási hulladékot nem áll módunkban elszállítani!
A gyűjtőjárat területenkénti érkezési időpontja számos tényező (időjárás, közúti forgalom stb.) függvénye, ezért szükséges az egységes időpont meghatározása. Amennyiben veszélyes, nem megfelelően elhelyezett hulladék (betömörített, stb). kerül kihelyezésre, társaságunk
jogosult megtagadni annak elszállítását. A gyűjtőedény akkor van tele, mikor a perem szintjéig ér a hulladék, de a fedele még lecsukható. A kukára vagy mellé helyezett további hulladék, szerződésen felüli többlethulladéknak minősül, az a megvásárolható DTkH
emblémával ellátott zsákban helyezhető ki.
A háztartási vegyes hulladék kihelyezhető:

 • szerződés szerinti űrtartalmú szabványos gyűjtőedényben (kuka)
 • a DTkH Nonprofit Kft. által biztosított emblémás zsákban (egyes üdülőterületek esetében)
 • a DTkH logoval ellátott megvásárolható emblémás zsákban (többlethulladék)

A kommunális hulladékgyűjtő edénybe nem helyezhetők el, így nem kerülnek elszállításra:

 • folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagok
 • trágya, szalma, egyéb növényi és állati -hulladék, állati ürülék-tetem, egyéb undort keltő anyag,
 • zöldhulladék
 • építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
 • elektromos, elektronikai készülékek;
 • veszélyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs, akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok…);

Amennyiben fenti hulladékok a kommunális kukában kerülnek elhelyezésre, úgy a hulladék elszállítása megtagadható.

Házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtés

Csak az alábbi csomagolási hulladékokat szállítjuk el! Egyéb hulladékkal szennyezett zsák elszállítását megtagadjuk! Hungarocell hulladékot nem szállítunk el!

Amennyiben háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelő típusú, illetve szennyezett hulladék kerül kihelyezésre, Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását.

A szelektív hulladékgyűjtő zsákba az alábbi hulladékok helyezhetők el:

 • papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek, papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv
 • műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víztiszta PET palack, kupak (üdítős, ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, öblítős, mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok, műanyag eszközök
 • fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): fém italos doboz (pl: üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdítők dobozai (Tetra Pack), konzervdoboz,

A szelektív hulladék kihelyezhető:

 • a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott átlátszó színű zsákban,
 • bármilyen áttetsző (nem fekete) zsákban,

Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

A gyűjtés egyik FONTOS momentuma, hogy lehetőség szerint a zsákba a lehető legkisebb térfogattal helyezzük el a műanyag palackokat, flakonokat, dobozokat! Lapítsuk ki az italos kartonokat, a palackokat is. A műanyag kupakokat nem szükséges visszacsavarni! Mindezek elősegítik, hogy több csomagolóanyag férjen a zsákokba, ezáltal a gyűjtőjárművekbe is!

FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen a zsákokba! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, CSAK a gyűjtőszigeten vagy üveg gyűjtőponton történik!

Begyűjtés módja: a gyűjtési napokon reggel 6:00 óráig szíveskedjen kihelyezni a hulladékot az ingatlan elé a forgalmat nem akadályozó, jól látható helyre, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után kihelyezett csomagolási hulladékot nem áll módunkban elszállítani!

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés

Zöldhulladék csak dtkh emblémás, zöld és kék színű zsákban helyezhető ki!

A zöldhulladék kihelyezhető:

 • a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű, biológiailag lebomló zsákban,
 • DTkH logoval ellátott megvásárolható kék színű biológiailag lebomló zsákban,
 • az ágnyesedék max. 6 cm vastag ágakból és max. 100 cm hosszú kötegekben összekötve, alkalmanként maximum 1 m3 mennyiségben

A zöldhulladék gyűjtő zsákba az alábbi hulladékok helyezhetők el:

Konyhai zöldhulladékok:

 • gyümölcshéj
 • zöldséghéj
 • tojáshéj
 • kávézacc
 • elhasznált teafilter

Kerti zöldhulladékok:

 • elnyílt virágok
 • falevél
 • fűnyesedék
 • gallyak
 • lehullott gyümölcs

Begyűjtés módja: a gyűjtési napokon reggel 6:00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé a hulladékot a forgalmat nem akadályozó, jól látható helyre, mert a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után a kihelyezett zöldhulladékot nem áll módunkban elszállítani!

Házhoz menő lomtalanítás

Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be a településük szerinti igényleadási időszakban, az alábbi módokon:

 • a honlapunkon elérhető, kitöltött és beküldött igénybejelentő lap segítségével;
 • ügyfélszolgálatunkon, a kinyomtatott és kitöltött verzió leadásával.

Az igénybejelentések beérkezését követően egyeztetünk ügyfelünkkel a teljesítés pontos dátumáról és várható időpontjáról. Ha az igénybejelentőn e-mail címet is megadott, akkor erre a címre küldjük a lomtalanítás várható időpontját. Kérjük, figyelje a spam mappát, mert egyes esetekben ide kerülhet a levél (ennek elkerülése érdekében vegye fel a lomtalanitasarterieskikacdtkh.hu címet a megbízható e-mail címek közé a levelezőjében)!

A sikeresen kiértesített ügyfeleknek nem áll módunkban új időpontot biztosítani!

A hatékonyabb elszállítás és a szétszóródás megakadályozása érdekében a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a közszolgáltatónak. A nagydarabos lomot, például a bútorokat szétszerelt, mozgatható állapotban lehet átadni. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja.

Lomhulladéknak számít minden olyan, háztartásokban keletkező hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. Például:

 • bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.),
 • egyéb, fából készült tárgyakat, amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos gyűjtőedényben,
 • szőnyeget, padlószőnyeget,
 • matracot,
 • ágyneműt,
 • textilt, ruhaneműt,
 • műanyagot (linóleumot): padlókat, kerti bútorokat, műanyag medencéket, műanyag játékokat,
 • személygépkocsi-, kerékpár- és motorkerékpár-gumiabroncsokat (ezekből háztartásonként max. 4 db

adható le hulladékudvarban, illetve szállíttatható el).

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

 • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
 • építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
 • veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
 • veszélyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs, akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok…);
 • heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék.

A begyűjtés időpontjáig a lomot az ingatlanon belül kell tárolni! A hulladék bejelentés nélküli kihelyezése a közterületre illegális hulladéklerakásnak minősül és szabálysértési bírság kiszabásával jár.

Az előre egyeztetett időpontban gépjárművünk megérkezik a regisztrált címre, ahol ügyfelünk, vagy megbízottja az ingatlanán belül tárolt lomhulladékot átadja a személyzetnek (HTv. 40. § 3. bekezdés alapján), és aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését.

Kollégáink a címre érkezést követően, az igénybejelentő lap megjegyzés rovatában kért módon (telefon/csengő) értesítik a már fent említett ügyfelet, vagy megbízottját, majd 5 percig várakoznak a helyszínen. Ha ezen időszak alatt az ingatlanhasználó vagy megbízottja nem jelenik meg és ezért a lomtalanítás meghiúsul, új időpont egyeztetése már nem lehetséges!

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy panaszaikkal, bejelentéseikkel a hatékony ügyintézés érdekében, ne az önkormányzatot keressék, hanem kizárólag a közszolgáltatóhoz forduljanak, az alábbi elérhetőségeken:

Postacím: 2101 Gödöllő, Pf.: 90

Tel.: 06 28 561 200

www.dtkh.hu

Kapcsolódó cikkek:

Komposztálj!

Gyűjtsd szelektíven a csomagolási hulladékot!