Csapadékvíz-elvezetés

Sajtóközlemény

Őrbottyán város önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a „települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása pest megye területén” című pályázati felhívásra, amely keretében 54.041.193,- Ft támogatási összegben részesült.

Projekt címe: A Csurgó és Hegyi György utcák csapadékvíz elvezetésének fejlesztése Őrbottyán Városában

Projekt azonosító száma: PM_CSAPVIZGAZD_2017/6

Projekt célja: a projekt keretében kizárólag nyílt burkolattal ellátott csapadékvíz elvezető és szikkasztó csatorna fejlesztése, kiépítése történik meg, amelynek köszönhetően a csapadékvíz a kialakításra kerülő csatornákban elszikkad. A projekt keretében kizárólag a csapadékvíz helyben tartása, szikkasztása valósul meg. A kialakított méretezés alapján a lehulló csapadékvíz helyben történő szikkasztása fejlesztésünk alapvető célja annak elvezetése helyett. A tervezett megoldás kettős vízrendezési problémát old meg. Az elöntést megakadályozza a szabályozott, mederben történő lefolyással, továbbá a szikkasztó-tározó csatornák biztosítják a helyben tartás, amely a talaj vízháztartására is kedvező hatással lesz. Ezáltal a jó ökológiai állapot is hosszú távon fenntartható. A tervezett rendszer alkalmas lesz az útról befogadni és elszikkasztani a csapadékvizet, ezzel megakadályozva az érintett utcák és magáningatlanok elöntését. A projekt eredményképp 527 méter hosszúságban új nyílt csapadékvíz elvezető árok kerül kiépítésre.

Támogató: Pénzügyminisztérium

Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatából

Megvalósítás helye: 2162 Őrbottyán, Csurgó és Hegyi György utcák

További információ kérhető:

Kmetty Károly polgármester
E-mail:
Tel: +36-28-360-044