A zajjal járó tevékenységek szabályai

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (VII.08.) önkormányzati rendelettel módosított 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete alapján.

Tisztelt Ingatlan tulajdonosok!

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek használatáról és a település környezetvédelméről, köztisztaságáról szóló 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendeletét 2023. július 6. napi hatállyal, 8/2023. (VII.05.) önkormányzati rendeletével módosította.

A módosítás értelmében változtak a közterületeken, valamint az ingatlanok területén mások nyugalmának megzavarására alkalmas munka végzésére vonatkozó szabályok az alábbiak szerint.Alapvetően egységes szabályok mentén mások nyugalmának megzavarására alkalmas munka végzése, gép használata, kerti traktor üzemeltetés, fűnyírás, kertépítéssel és - fenntartással kapcsolatos végzése a zajjal járó építési, szerelési munka kivételével:

a)       munkanapokon 8.00 és 20.00 óra,

b)      szombati napokon 9.00 és 16.00 óra között

c)       vasárnap és munkaszüneti napokon 9.00 és 13.00 óra között lehetséges.

A mások nyugalmának megzavarására alkalmas, zajjal járó építési, szerelési munka, fokozott zajhatással járó motoros eszközök igénybevételével járó munka végzése:

a)    munkanapokon 8.00 és 20.00 óra,

b)   szombati napokon 9.00 és 16.00 óra között lehetséges.

Vasárnap, valamint munkaszüneti napokon TILOS zajjal járó építési, szerelési munka, fokozott zajhatással járó motoros eszközök igénybevételével járó munka végzése!

Egyéb, kisebb zajhatással járó tevékenység végzése a lakosság részére vasárnap és munkaszüneti napokon 9 és 13 óra között megengedett.

Kérjük a lakosságot, ingatlan tulajdonosokat, hogy lakóépületben és a lakóépülethez tartozó udvaron híradástechnikai- és szórakoztató eszközöket csak úgy működtessenek, hogy azok mások nyugalmát ne zavarják.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő természetes személlyel szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén kiszabható közigazgatási bírság felső határa

a)  természetes személy esetén százötvenezer forint,

b)  jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint.

Csatolt dokumentum:

  • 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet [pdf]

    a közterületek használatáról és a település környezetvédelméről, köztisztaságáról (egységes szerkezetben a 3/2016. (I. 29.), a 6/2016. (III.03.), a 8/2020. (VII.08.), az 5/2023. (III.29.) és a 8/2023. (VII.05.) önkormányzati rendeletekkel)