Üzleti infrastruktúra fejlesztése új vállalkozói park kialakításával Őrbottyán Városában

Projekt azonosító: PM_VALLPARK_2017/5

Projekt címe: Üzleti infrastruktúra fejlesztése új vállalkozói park kialakításával Őrbottyán Városában
 
Projekt azonosító száma: PM_VALLPARK_2017/5
 
Projekt célja: A tervezett iparterület a 2103 jelű országos fő út 3. km szelvényénél található. Őrbottyán, Veresegyház, Erdőkertes, Vácrátót, Váckisújfalu, Váchartyán, Csomád felől autóval 5-10 perc alatt megközelíthető, míg közösségi közlekedéssel, a Volánbusz járataival Budapest és Vác felől is elérhető az iparterület. A jó megközelíthetőség, és a lakóterületektől való távolság lehetőséget ad, a helyi igények kiszolgálásán túl a járást, illetve a kistérséget ellátó kereskedelmi, szolgáltató és ipari tevékenységek megtelepítésére. A projekt megvalósítási helyszínéül szolgáló 5001/1, 5001/2, 5001/3, 5001/4, 5001/5 hrsz. alatti ingatlanok az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló belterületi ingatlanok. Területük összesen 4,5207 hektár. Az elhelyezkedésének megfelelően a helyi gazdaság fejlesztésének kiemelt akcióterülete a település gazdasági programjának megfelelően. A KSH adatai alapján a 2016. évben Őrbottyánban több, mint 1000 vállalkozás került regisztrálásra, minden 10. lakosra jut egy vállalkozás, amely országos viszonylatban is kimagaslónak számít. Ipari terület hiányában a vállalkozások a település központi részén alakították ki telephelyüket, amely településképi szempontból rendkívül előnytelen. A városban megtelepült vállalkozások levegő-, por- és zajszennyezése hosszú távon komoly egészségügyi problémákat okoz a helyi lakosságnak. Mind az önkormányzat, mind a település lakosságának egyöntetű igénye az ipari jellegű vállalkozások számára megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása a település központjától távolabb elhelyezkedő gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató övezeti besorolás alá tartozó ipari területen. Alapinfrastruktúra fejlesztése: a fejlesztési terület jelenleg nem közművesített, a 4,5207 hektáros iparterület feltárását a 2103 jelű országos főútra merőleges feltáró út kiépítésével tervezzük megvalósítani. A 2103 jelű úton a víz, gáz, elektromos hálózat rendelkezésre áll, amelyre történő rácsatlakozással kívánjuk a vállalkozói park közművesítését megvalósítani. Továbbá kiegészítő tevékenységként kerítés és közvilágítás kerül a projekt keretében kiépítésre. Projekt keretében megvalósítani kívánt önállóan támogatható tevékenységek bemutatása:
  1. A vállalkozói park alapinfrastruktúrájának kiépítése és közlekedőfelület kialakítása telekhatáron belül
  2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése:az épület 344,3 nm hasznos alapterületű. Az új épület építését indokolja, hogy a fejlesztett területen az adott funkciónak megfelelően átalakítható, meglévő épület nem található.
  3. 340 folyóméteren közvilágítási földkábel kiépítése az elektromos hálózat kiépítése során telepítendő villanyoszlopokon, 12 db 73W LED lámpatest felszerelése
  4. 1250 m hosszan drótfonatos kerítés építése, fém oszlopok, kerítéslábazat nélkül
A városvezetés célja a meglévő terület fejlesztésével az iparterület adta új lehetőségek maximális kihasználása, a növekvő terület- és gazdaságfejlesztési potenciál kihasználásával Őrbottyán gazdaságának bővítése, dinamizálása, a vállalkozások működési és fejlesztési feltételeinek javítása, új vállalkozások letelepedésének elősegítése, új munkahelyek teremtése, mindezzel a város fejlesztésére felhasználható helyi bevételeinek növelése. Közvetlen cél a helyi adóbevételek növelése, helyi gazdaság erősítése. Az új gazdasági övezet kialakulásának legfőbb hatása a helyi gazdaságra a területen megtelepedő új vállalkozások számának gyarapodásában, ezáltal az ipari, kereskedelmi, logisztikai, szolgáltatási funkciók számottevő bővülésében nyilvánul meg. A helyi gazdaság erősödése a munkahelyek számának növekedésében is megnyilvánul, javul a helyi foglalkoztatás. A vállalkozások alapításának és működtetésének feltételei javulnak, ami a vállalkozások számának növekedésében is megmutatkozik. A vállalkozássűrűség növekedésének, a funkcióbővülésnek hatása megmutatkozik a lakosság jobb kiszolgálásában is, ezáltal a gazdaságfejlesztési cél hozzájárul az életminőség javításához. Az új gazdasági övezet kialakulásának legfőbb hatása a helyi gazdaságra a területen megtelepedő új vállalkozások számának gyarapodásában, ezáltal az ipari, kereskedelmi, logisztikai, szolgáltatási funkciók számottevő bővülésében nyilvánul meg.
 
Támogató: Pénzügyminisztérium
Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatából
Kedvezményezett neve: Őrbottyán Város Önkormányzata
Támogatási összeg: 215,54 millió forint
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.21
Megvalósítás helye: 2162 Őrbottyán, Csomádi út 5001/5 hrsz
 
További információ kérhető:
Szabó István Ferenc polgármester
E-mail:
Tel: +36-28-360-044
 
Csatolt dokumentum: