Ügyrendi bizottság

2016. évi munkaterv, meghívók, jegyzőkönyvek

Meghívók, jegyzőkönyvek

2016. január 19.

 • Meghívó az Ügyrendi Bizottság 2016. január 19-i ülésére [pdf]

  Napirend: a közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása, igazgatási szünet 2016-ban, a 2015. évi költségvetési rendelet módosítása, a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat, a környezetvédelmi és köztisztasági rendelet módosítása, az adományozható elismerésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása, a Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolása, az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat működési engedélye, az Őrbottyáni GAMESZ alapító okirata, valamint a Bizottság 2016-os munkaterve.

2016. január 27.

2016. február 23.

 • Meghívó az Ügyrendi Bizottság 2016. február 23-i ülésére [pdf]

  Napirend: a Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója, az Ügyrendi Bizottság 2015. évi beszámolója, a település környezetvédelméről és köztisztaságáról szóló rendelet módosítása, vagyonkezelői szerződés megkötése, a köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítése, a saját bevétele és fizetési kötelezettségek megállapítása, az Önkormányzat 2016. évi költségvetése.

2016. március 22.

2016. április 20.

2016. május 17.

 • Meghívó az Ügyrendi Bizottság 2016. május 17-i ülésére [pdf]

  Napirend: az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról, a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása, fogorvosi praxis elidegenítése, valamint a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepció felülvizsgálata.

2016. június 21.

 • Meghívó az Ügyrendi Bizottság 2016. június 21-i ülésére [pdf]

  Napirend: a Nyitott Iskolaudvar elnevezésű program sorozat előkészítése, az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása, valamint a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárási rendjéről szóló szabályzat módosítása.

2016. június 29.

2016. július 11.

2016. szeptember 21.

2016. október 19.

 • Meghívó az Ügyrendi Bizottság 2016. október 19-i ülésére [pdf]

  Napirend: tájékoztató az őrbottyáni közterületek elnevezésével, valamint az ingatlanok számozásával kapcsolatos feladatok elvégzéséről, a közterületek elnevezésének és a házszám megállapításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása, valamint a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárási rendjéről szóló szabályzat módosítása.

2016. december 6.

 • Meghívó az Ügyrendi Bizottság 2016. december 6-i ülésére [pdf]

  Napirend: a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének előkészítése, Őrbottyán Város Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési terve, a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán alapító okiratának házszámváltozás miatti módosítása, valamint önkormányzati rendelet alkotása a köztisztviselői juttatásokról, támogatásokról és a vezetői illetményről.

2016. december 14.

2016. december 21.