Támogatási és Fejlesztési Alap

Az eredményes védekezéshez szükséges források biztosítására

Tisztelt Őrbottyáni lakosok!

Mint ahogyan arról már beszámoltunk a korábbiakban, a képviselők, valamint a bizottsági tagok felajánlották tiszteletdíjuk egy részét a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel. Ezzel összefüggésben több lakossági megkeresés is érkezett hozzánk, hogy szeretnének anyagi támogatást nyújtani. Az eredményes védekezéshez szükséges források biztosítása érdekében önkormányzatunk már jelentős átcsoportosításokat hajtott végre.

A fentiekre tekintettel a lakosságnak is lehetőséget biztosítunk, hogy hozzájárulhassanak a kialakult helyzet kezeléséhez.

Az Alap létrehozásának célja, hogy járvány-, katasztrófavédelmi- vagy veszélyhelyzet esetén a veszély kezelésével és elhárításával kapcsolatos intézkedésekhez fedezetet nyújtson, valamint hatékonyan segítse az önkormányzati fejlesztések támogatását, továbbá kezelje a felajánlott adományok és támogatások Alapba befolyt összegét.

A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik vagy amelyek az Önkormányzat részére adományt vagy támogatást nyújtanak.

A Támogatási és Fejlesztési Alap bankszámlaszáma az alábbi:

12001008-00233342-01500007 (Raiffeisen Bank)

Felajánlásaikat magam és a Képviselő-testület nevében előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Szabó István
polgármester