2018. évi testületi anyagok

Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testületének 2018. évi munkaterve és üléseinek dokumentumai (PDF)

2018. január 31.

 • Meghívó a Képviselő-testület 2018. január 31-i ülésére [pdf]

  Napirend: a közmeghallgatás és Várospolitikai Fórum időpontja és napirendje, 2018. évi igazgatási szünet, a 2018. évi Önkormányzati rendezvények, az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat szervezeti és működési szabályzata, önkormányzati rendelet alkotása a szociális gondoskodás helyi szabályairól, a Forrás utca tulajdonjogának rendezése, Őrbottyán zöldfelület fejlesztési koncepciójának egyeztetése

2018. február 28.

 • Bírálati jegyzőkönyv [pdf]

  Őrbottyán, Kossuth Lajos és Radnóti Miklós utcák szilárd útburkolatának és csapadékvíz-elvezetésének kiépítése tárgyú közbeszerzési eljárás

2018. március 14.

2018. március 28.

 • Meghívó a Képviselő-testület 2018. március 28-i ülésére [pdf]

  Napirend: Polgármester beszámolója, a Váci Rendőrkapitányság beszámolója, az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület beszámolója, a Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója, a. „Központi Óvoda energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívása, az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása, a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása, betelepítés elutasítása

2018. április 18.

2018. április 25.

2018. június 6.

2018. június 27.

 • Meghívó a Képviselő-testület 2018. június 27-i ülésére [pdf]

  Napirend: Polgármesteri beszámoló, feladat-ellátási szerződés megkötése a fogorvosi alapellátást nyújtó szolgáltatóval, az Őrbottyán Közösségi Sportegyesület kérelme, szakorvosi nap támogatása, a nyári napközis táborok, döntés pályázattal kapcsolatban, közbeszerzési pályázatok ajánlattételi felhívása, beszerzési eljárás eredményének megállapítása

2017. július 13.

 • Meghívó a Képviselő-testület 2018. július 13-i ülésére [pdf]

  Napirend: pályahasználat az Őrbottyán Közösségi Sportegyesület SE számára, „Központi Óvoda energetikai korszerűsítése II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, döntés rendkívüli szociális támogatási pályázat benyújtásáról, valamint - zárt ülés keretében - közösségi együttélés szabályainak megsértése

2018. augusztus 15.

 • Meghívó a Képviselő-testület 2018. augusztus 15-i ülésére [pdf]

  Napirend: a Kvassay Alapítvány támogatási igényének elbírálása, az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázatra benyújtandó pályázati dokumentáció összeállítása” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítása, az „Őrbottyáni Kismókus Óvoda épületének tetőtér-beépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, az „Egészségház építése Őrbottyánban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

2018. augusztus 24.

2018. szeptember 26.

 • Meghívó a Képviselő-testület 2018. szeptember 26-i ülésére [pdf]

  Napirend: a 2018. évi költségvetés módosítása, pályázatok, mobil jégpálya, ingatlan belterületbe vonása, valamint - zárt ülés keretében - Pest Megye Közgyűlése által adományozható díjakra történő jelölés, ingatlan értékesítés, a közösségi együttélési szabályok megsértése

2018. október 31.

 • Meghívó a Képviselő-testület 2018. október 31-i ülésére [pdf]

  Napirend: Polgármester beszámolója, Nagy Valéria egyéni vállalkozó bérleti ajánlata, az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatója, civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírása, Települési Értéktár Bizottság beszámoló, Mobil jégpálya bérlése és üzemeltetése, valamint - zárt ülés keretében - közösségi együttélés szabályainak megsértése

2018. november 28.

 • Meghívó a Képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére [pdf]

  Napirend: Polgármesteri beszámoló, a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció elfogadása a 2019-2024. évekre, a 2019. évi Önkormányzati rendezvények, a 2018. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítása, az „Egészségház építése Őrbottyánban” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása

2018. december 19.