Álláspályázat: intézményi takarító és kisegítő

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 4.

A Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet intézményi takarító és kisegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2018. június 1. - 2020. május 31. közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: takarítói feladatok ellátása az intézmény összes helyiségében, higiéniai eszközök töltése, rendezvények környezetének kialakítása, rendezvényeken lebonyolításában való részvétel, esetenként hétvégi munkavégzés a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános;
 • cselekvőképesség;
 • ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • magyar állampolgárság és büntetlen előélet; 
 • igényes munkavégzés;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 • fényképes önéletrajz;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. június 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 855-7/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményi takarító és kisegítő.
 • Személyesen: Takács-Sánta Ágnes intézményvezető, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 48.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján az intézmény vezetője dönt a kinevezésről. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.orbottyan.hu - 2018. április 16.
 • www.orbottyanimuvelodesihazeskonyvtar.hu - 2018. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyanimuvelodesihazeskonyvtar.hu honlapon szerezhet.