Szent István utca szilárd burkolattal történő ellátása Őrbottyán Városában

Sajtóközlemény

Őrbottyán Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a „PM_ONKORMUT_2018 - AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI UTAK SZILÁRD BURKOLATTAL TÖRTÉNŐ KIÉPÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GAZDASÁGFEJLESZTÉSI CÉLLAL PEST MEGYE TERÜLETÉN” című pályázati felhívásra, amelynek keretében 137,46 millió Ft. támogatási összegben részesült.

Projekt címe: Szent István utca szilárd burkolattal történő ellátása Őrbottyán Városában

Projekt azonosító száma: PM_ONKORMUT_2018/65

Projekt célja: projekt keretében a Szent István utca Gárdonyi Géza utcától a Fő útig tartó szakaszának fejlesztése valósult meg. Projekt keretében megvalósított tevékenységek: elsődleges cél a Szent István utcában a szilárd burkolat kiépítése, amely 782,5 méteres hosszúságban került kialakításra. A műszaki tartalom tartalmazta az út alépítményének kialakítását és térkő burkolattal történő ellátását. Az utca teljes rendezési szélességében a bejárókkal együtt megépítésre került. Projekt keretében megvalósított kiegészítő tevékenységek: a terület lejtése miatt a nagy probléma a csapadékvíz elvezető rendszer hiánya. A projekt keretében 170,5 m hosszúságban egyoldali szikkasztó földmedrű árok került kialakításra. Továbbá 440 méteren padkafolyóka, 12 méteren rácsos folyóka készült. Továbbá egyedi tervek alapján 10 méteren szikkasztó csatorna is kialakításra került. A csapadékvíz elvezetés megoldásával az esőzések okozta fölcsuszamlások, talajrétegek elmozdulása kiküszöbölhető, így védelmezhető és konzerválható a környezeti állapot. A projekt keretében 360 méter hosszan járda került kiépítésre. A tervezett járdák szélességében és szerkezetében is megfelelnek az útügyi műszaki előírásokban rögzítetteknek. Az új útszakasz szilárd útburkolatot kapott, ezzel az elsőbbségi viszonyok is rendeződnek, amit 16 db új KRESZ táblák kihelyezésével is megerősítettünk. Az érintett útszakasz tervezett egészségház felőli oldalára összesen 8 db kerékpártámasz került elhelyezésre. A rendezett környezet megteremtése érdekében 806,5 m2-es területen talajcsere után trágyázással kezelt termőréteg került beépítésre, majd annak füvesítése valósult meg. Továbbá összesen 22 db fa is telepítésre került a projekt keretében.

Támogató: Pénzügyminisztérium

Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatából

Megvalósítás helye: 2162 Őrbottyán, Szent István utca

Kivitelezést végző cég: PENTA Általános Építőipari Kft.
A projekt kezdésének dátuma: 2019. június 27.
A projekt befejezésének dátuma: 2020. április 30.
További információ kérhető:
Szabó István Ferenc polgármester
E-mail:
Tel: +36-28-360-044
 
Csatolt dokumentum: