Sós-árok

Az elfogadott javaslatot benyújtotta: Fejesné Pécsi Éva

Őrbottyán Őrszentmiklós település részén a Fő út és az Ady Endre utca találkozásánál kezdődik és a Csomádi útig tart a Sós-árok, melyben réges-régen esővíz és egy sós forrás víze is folyt: innen ered az elnevezése is. A Városunk Őrbottyán 2014 kiadvány 24. oldalán egy 1864-es település szerkezetét bemutató térképen pontosan megjelölték a Sós-árok helyét.

Két híres vízmérnök is Őrszentmiklóson élt és - sokak elmondása szerint - az Ő munkásságukhoz kapcsolódik a Sós-árok vizének szabályozása. Kvassay Jenő (Buda, 1850. júl. 5. – Bp., 1919. jún. 6. mérnök, a magyar vízügyi szolgálat megszervezője), Sajó Elemér (Őrszentmiklós, 1875. szept. 8. – Bp., 1934. szept. 21.): vízimérnök, vízügyi és gazdaságpolitikus. Az itt élők elbeszéléseiből tudtuk meg, hogy az említett két vízmérnök foglalkozott az Őrhegyről a falura lezúduló nagy mennyiségű esővíz és hordalék, valamint a sós forrás vizének elvezetésével. A két kiváló mérnök közül a konkrét terv elkészítőjének személyét (eddig még) nem tudtuk beazonosítani. Az építés idejéről nincs pontos információ, az 1800-as évek végére 1900-as évek elejére becsülik.) A nagy esőzésekkor, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz, és hordalék települést szinte kettévágta, mély árkot ásva, amely az utakban, ingatlanokban komoly károkat okozott. Ennek, a folyamnak a mederben tartására, szabályozására egy többlépcsős vízgyűjtő és ülepítő rendszert terveztek.

Csatolt dokumentumok: