2018. évi bizottsági anyagok

Munkaterv, meghívók, jegyzőkönyvek

Meghívók, jegyzőkönyvek

2018. január 10.

2018. január 24.

2018. február 21.

 • Meghívó a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2018. február 21-i ülésére [pdf]

  Napirend: a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2018. évi illetménykiegészítése, az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2019-2021. évekre, az Önkormányzat 2018. évi költségvetése, a 2017. évi költségvetés módosítása, szilárd útburkolat és csapadékvíz-elvezetés kiépítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye,az alpolgármester 2017. évi beszámolója, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság beszámolója

2018. március 14.

2018. március 21.

 • Meghívó a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2018. március 21-i ülésére [pdf]

  Napirend: a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása, az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása, „Központi Óvoda energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívása, valamint - zárt ülés keretében - az Őrbottyán, belterület, 1298/8 és 1298/7 hrsz. alatti ingatlanok tulajdonjogának cseréje és további 176 m2 nagyságú terület értékesítése

2018. április 18.

2018. április 25.

2018. május 23.

 • Meghívó a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2018. május 23-i ülésére [pdf]

  Napirend: az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról, 2017. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés, alapellátási ügyelet díjának emelése, beszámoló a 2017. évi helyi adóbevételek alakulásáról, beszámoló a GAMESZ 2017. november hó, 2018 május hó időszak közötti munkájáról

2018. május 30.

2018. június 20.

 • Meghívó a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2018. június 20-i ülésére [pdf]

  Napirend: az Őrbottyán Közösségi Sportegyesület támogatási kérelme, a nyári napközis táborok támogatása, szakorvosi nap támogatása, döntés pályázat benyújtásáról, „Egészségház építése” tárgyú közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívása, „Kismókus óvoda tetőterének beépítése” tárgyú közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívása, „Molnár Ferenc utca szilárd burkolatának kiépítése, valamint a Csurgó utca és Hegyi György utca csapadékvíz elvezetésének kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívása

2018. június 27.

 • Meghívó a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2018. június 27-i ülésére [pdf]

  Napirend: az „Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. szám alatti főzőkonyha szellőzésének kiépítése” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítása, „Molnár Ferenc utca szilárd burkolatának kiépítése, valamint a Csurgó utca és Hegyi György utca csapadékvíz elvezetésének kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívása

2018. augusztus 15.

 • Meghívó a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2018. augusztus 15-i ülésére [pdf]

  Napirend: a Kvassay Alapítvány támogatási igényének elbírálása, az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című pályázatra benyújtandó pályázati dokumentáció összeállítása” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítása, az „Őrbottyáni Kismókus Óvoda épületének tetőtér-beépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása, az „Egészségház építése Őrbottyánban” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

2018. augusztus 24.

2018. szeptember 19.

 • Meghívó a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2018. szeptember 19-i ülésére [pdf]

  Napirend: az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása, döntés a bölcsődei pályázat benyújtásáról és a megvalósításhoz szükséges önerő biztosításáról, mobil jégpálya bérlése és üzemeltetése, az Őrbottyán, 0285/10 hrsz. alatti ingatlan belterületbe vonása, valamint - zárt ülés keretében - önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó ajánlatok elbírálása

2018. október 24.

2018. október 31.

2018. november 21.

2018. december 12.