Helyi termékértékesítést szolgáló termelői piac kialakítása Őrbottyán Városában

Sajtóközlemény

Őrbottyán Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” című pályázati felhívásra, amely keretében 153,94 millió Ft. támogatási összegben részesült. A projekt keretében új termelői piac kialakítása valósul meg.

Projekt címe: Helyi termékértékesítést szolgáló termelői piac kialakítása Őrbottyán Városában

Projekt azonosító száma: PM_PIAC_2018/1

Projekt célja: A projekt keretében új önállóan működő termelői piac létrehozása történik meg 2463,39 nm területen, amelyen 14 árusítóhely kerül kialakításra. Helyi termékértékesítést szolgáló termelői piac kialakításával célunk a helyi gazdaság fejlesztése, a települési kereskedelmi és szolgáltató funkciók erősítése, bővítése, a helyi termelők, mezőgazdasági termeléssel, feldolgozással és értékesítéssel foglalkozó vállalkozások piacra jutásának elősegítése. A projekt keretében a Kertv. 2. § 5a. pontjában meghatározott önállóan működő helyi termelői piac kialakítása valósul meg. Az új önkormányzati tulajdonú helyi termelői piac kialakításával projektünk célja a helyi gazdaság fejlesztése, a kereskedelmi és szolgáltató funkciók erősítése, bővítése, a helyi termelők, mezőgazdasági termeléssel, feldolgozással és értékesítéssel foglalkozó vállalkozások piacra jutásának elősegítése, helyben történő értékesítési lehetőségeik bővítésével, feltételeik javításával. További cél a helyi lakosok életminőségének javítása, egészséges, jó minőségű helyi élelmiszertermékek és a helyben történő vásárlás lehetőségének biztosítása. A projekt elősegíti a rövid élelmiszer-ellátási lánc kialakítását, amely által a jó minőségű, helyi alapanyagok környezetkímélő módon jutnak el közvetlenül a termelőtől a fogyasztóhoz, legfeljebb egy közvetítő közbeiktatásával. A közvetlen értékesítés hozzájárul a környezetvédelemhez, csökkenti az áruszállítási távolságokat és költségeket, továbbá az értékesítésből származó bevétel helyben hasznosul. A támogatás a kereskedelmi és szolgáltató funkciók erősítését, bővítését eredményezi, hozzájárul a helyi gazdaság és közösségek megerősödéséhez, valamint javítja a település élhetőségét, infrastrukturális ellátottságát, a települési környezet minőségét. A fentiek alapján a projekt hozzájárul Pest megye agráriumtermelésben betöltött szerepének erősítéséhez, a termelés fokozásához, az élelmiszer feldolgozóipar erősítéséhez. A projekt elősegíti a rövid ellátási láncok térnyerését, beleértve kiskereskedelmi tevékenységek támogatását.

Támogató: Pénzügyminisztérium

Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatából

Megvalósítás helye: 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 185.

Kivitelezést végző cég: Épkomplex Kft.

A projekt kezdésének dátuma: 2021. május 26.

A projekt befejezésének dátuma: 2022. május 31.

További információ kérhető:

Szabó István Ferenc polgármester

E-mail:

Tel: +36-28-360-044