Helyi termékértékesítést szolgáló termelői piac kialakítása Őrbottyán Városában

Projektazonosító: PM_PIAC_2018/1

Projekt célja: A projekt keretében új önállóan működő termelői piac létrehozása történik meg 2463,39 nm területen, amelyen 14 árusítóhely kerül kialakításra. Helyi termékértékesítést szolgáló termelői piac kialakításával célunk a helyi gazdaság fejlesztése, a települési kereskedelmi és szolgáltató funkciók erősítése, bővítése, a helyi termelők, mezőgazdasági termeléssel, feldolgozással és értékesítéssel foglalkozó vállalkozások piacra jutásának elősegítése. A projekt keretében a Kertv. 2. § 5a. pontjában meghatározott önállóan működő helyi termelői piac kialakítása valósul meg. A településen jelenleg nem működik piac, a projekt megvalósítási helyszíne az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlan, amelyet az önkormányzat 2016-ban vásárolt meg. A 2643 nm nagyságú telken két épület található. A területen található épületek az 1920-as években épültek, jelentősebb felújítás 40 éve nem történt rajtuk. Az épület részletes állapotfelmérése során jelentés szerkezeti hibák kerültek feltárásra, illetve jelentős állékonysági problémákkal rendelkezik, továbbá műszaki, szerkezeti és statikai hibák jellemzik. Az épület komoly szerkezeti megerősítésre szorul, annak felújítása jelentős költségnövekménnyel járna, felújítása nem gazdaságos. A megvalósítás lehetőségeit vizsgálva megállapítható, hogy az épületet mind műszaki, mind gazdasági szempontóból célszerűbb helyreállítani (az épületet elbontani és ugyanolyan formában és helyen visszaépíteni), mint a sérült szerkezeti elemeket megerősíteni és felújítani. A fentiek alapján a projekt keretében támogatott piac nem a meglévő épületek felújításával, hanem azok helyreállításával, újraépítésével kerül kialakításra, amely építési engedély nélkül végehető tevékenység. Fejlesztésünk egyértelműen barnamezős beruházásnak minősül, mivel a fejlesztés olyan ingatlanterületen valósul meg, amely építményeinek és területének 100%-a pályázat benyújtásakor nem volt használatban, továbbá a tervezett piaci funkciók kialakításával a használaton kívüli épületek tekintetében a fejlesztés eredményeként funkcióváltás is történik. A projekt megvalósítási helyszíne az állami tulajdonú Rákóczi Ferenc utcáról közvetlenül megközelíthető, amely a vasútállomástól 300 méterre, a helyi és távolsági buszmegállótól 250 méterre található. A Rákóczi Ferenc utca a település fő útjaként funkcionál, az átmenő forgalom meghaladja 8000 gépjárművet naponta. Az új önkormányzati tulajdonú helyi termelői piac kialakításával projektünk célja a helyi gazdaság fejlesztése, a kereskedelmi és szolgáltató funkciók erősítése, bővítése, a helyi termelők, mezőgazdasági termeléssel, feldolgozással és értékesítéssel foglalkozó vállalkozások piacra jutásának elősegítése, helyben történő értékesítési lehetőségeik bővítésével, feltételeik javításával. További cél a helyi lakosok életminőségének javítása, egészséges, jó minőségű helyi élelmiszertermékek és a helyben történő vásárlás lehetőségének biztosítása. A projekt elősegíti a rövid élelmiszer-ellátási lánc kialakítását, amely által a jó minőségű, helyi alapanyagok környezetkímélő módon jutnak el közvetlenül a termelőtől a fogyasztóhoz, legfeljebb egy közvetítő közbeiktatásával. A közvetlen értékesítés hozzájárul a környezetvédelemhez, csökkenti az áruszállítási távolságokat és költségeket, továbbá az értékesítésből származó bevétel helyben hasznosul. A támogatás a kereskedelmi és szolgáltató funkciók erősítését, bővítését eredményezi, hozzájárul a helyi gazdaság és közösségek megerősödéséhez, valamint javítja a település élhetőségét, infrastrukturális ellátottságát, a települési környezet minőségét. A fentiek alapján a projekt hozzájárul Pest megye agráriumtermelésben betöltött szerepének erősítéséhez, a termelés fokozásához, az élelmiszer feldolgozóipar erősítéséhez. A projekt elősegíti a rövid ellátási láncok térnyerését, beleértve kiskereskedelmi tevékenységek támogatását.

Támogató: Pénzügyminisztérium
Támogatás forrása: Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatából
Kedvezményezett neve: Őrbottyán Város Önkormányzata
Támogatási összeg: 153,94 millió forint
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.05.31
Megvalósítás helye: 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 185.

További információ kérhető:
Szabó István Ferenc polgármester
E-mail:
Tel: +36-28-360-044

Csatolt dokumentum: