2019. évi bizottsági anyagok

Munkaterv, meghívók, jegyzőkönyvek

Meghívók, jegyzőkönyvek

2019. január 23.

2019.február 13.

2019. február 20.

 • Meghívó a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2019. február 20-i ülésére [pdf]

  Napirend: az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2019. évi illetménykiegészítése, Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2020-2022. évekre, Őrbottyán Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság beszámolója, az alpolgármester 2018. évi beszámolója, az Őrbottyán belterület 310 hrsz. alatti és a 312 hrsz. alatti temető tulajdonjogának ügye, Őrbottyán, 277 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan átminősítési kérelmének elbírálása

2019. március 20.

2019. április 3.

2019. április 10.

2019. április 17.

 • Meghívó a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2014. április 17-i ülésére [pdf]

  Napirend: az Őrbottyán, belterület 1321/13 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítése és az Őrbottyán, belterület 1322/1 hrsz. alatti Huszai Lajos tulajdonában álló ingatlan meghatározott részének megvásárlására vonatkozó ajánlat elbírálása, döntés többlettámogatási kérelem benyújtásáról és a megvalósításhoz szükséges önerő biztosításáról, Őrbottyán, belterület 714 hrsz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezése

2019. május 17.

2019. május 22.

 • Meghívó a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2019. május 22-i ülésére [pdf]

  Napirend: a nyári napközis táborok támogatása, önkormányzati ingatlan értékesítése, ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele, döntés pályázat benyújtásáról, 2018. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés, az önkormányzat 2018. évi költségvetése és zárszámadása, a 2018. évi helyi adóbevételek alakulása, beszámoló a GAMESZ 2018. május – 2019. május közötti időszak munkájáról, "Billenő platós teherautó tartós bérlet” - beszerzési eljárás

2019. június 5.

2019. június 19.

2019. június 26.

2019. július 26.

2019. augusztus 26.

2019. szeptember 18.

2019. november 20.

 • Meghívó a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2019. november 20-i ülésére [pdf]

  Napirend: egészségügyi szolgáltatás nyújtására kötött szerződés felülvizsgálata, Őrbottyán Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása, „Új 48 férőhelyes bölcsőde építése Őrbottyán Városában című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_ 2018/12 kódszámú pályázat projektmenedzsment feladatainak ellátása” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítása

2019. december 12.