A parlagfű elleni védekezésről

Az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását meg kell akadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenn kell tartani!

 

 

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény rendelkezései szerint a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A  parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a  parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén:

  • külterületen Pest megye és Budapest területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
  • belterületen a települési önkormányzat jegyzője

rendeli el a közérdekű védekezést.

A növényvédelmi bírság és az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság legmagasabb összege százötvenmillió forint, legkisebb összege tizenötezer forint.

A bírság kiszabását elkerülendő, kérem, hogy valamennyi ingatlan tulajdonos gondoskodjon ingatlanán a parlagfű virágbimbója kialakulásának megakadályozásáról, ennek az állapotnak a fenntartásáról, az esetlegesen kialakult parlagfű fertőzés azonnali megszüntetéséről, a parlagfű haladéktalan irtásáról.

 

Őrbottyán, 2019. május 14.

Gállné Mezősi Szilvia sk.
jegyző