Álláspályázat: óvodatitkár

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 15.

Az Őrbottyáni Napsugár Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodatitkár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. A/1.ajtó

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodatitkári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • középiskola/gimnázium,
  • büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • KIR és KIRA rendszer ismerete, használata, számítógép használata, ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • erkölcsi bizonyítvány, Önéletrajz, Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. április 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Szalai Katalin nyújt, a 06-70/453-3114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodatitkár.
  • Elektronikus úton Balázsné Szalai Katalin részére a orbottyaniovoda2020arterieskikacgmail.com E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Balázsné Szalai Katalin, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. A 1.ajtó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Őrbottyán Város Honlapja - 2021. február 18.
  • Őrbottyáni Napsugár Óvoda honlapja - 2021. február 18.
  • Őrbottyáni Hírmondó - 2021. március 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyaniovoda.hu honlapon szerezhet.