Állás: óvodapedagógus

3 fő. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 27.

Az Őrbottyáni Napsugár Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 3 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. A 1.ajtó

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógusi

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: főiskola,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: -         

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, főiskolai oklevél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Szalai Katalin nyújt, a 06-28/563-285, 06-70/4533114 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 188/2020 , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő Óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Balázsné Szalai Katalin részére a napsugaroviarterieskikacfreemail.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Balázsné Szalai Katalin, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. A 1.ajtó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Őrbottyán Város Honlapja - 2020. július 7.
  • Őrbottyáni Napsugár Óvoda honlapja - 2020. július 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyaniovoda.hu honlapon szerezhet.