Álláspályázat óvodapedagógusi munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 5.

Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi

llletmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógusi

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Erkölcsi bizonyítvány, főiskolai oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Szalai Katalin nyújt, a 06-28-563-285, 06-70-453-3114-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Rákóczi F. utca 84.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Balázsné Szalai Katalin részére a napsugarovi@freemail,hu e-mail címen keresztül
  • személyen: Balázsné Szalai Katalin, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 84.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Őrbottyán Város Honlapja – 2017. január 21.
  • Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Honlapja - 2017. január 20.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyaniovoda.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyaniovoda.hu honlapon szerezhet.