Állás: nehézgépkezelő

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 22.

Az Őrbottyáni Gamesz a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet nehézgépkezelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az önkormányzat tulajdonában és a GAMESZ kezelésében lévő helyi közutakon, közterületeken, egyéb ingatlanokon gépi földmunka végzése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány
 • egészségügyi alkalmasság igazolása
 • magyar állampolgárság
 • nehézgépkezelői jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • útépítő- és karbantartógép kezelői képesítés
 • szakmunkás végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz
 • képesítést, végzettséget igazoló iratok másolata
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló postai feladóvevény másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lajszner Paulina nyújt, a 06-28/360-044/5 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Gamesz címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2493/2018 , valamint a munkakör megnevezését: nehézgépkezelő.
 • Személyesen: Previák András GAMESZ igazgató, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírásának mindenben megfelelő pályázatok alapján a kinevezésről az Őrbottyáni GAMESZ igazgatója dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítését nem vállalja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.