Állás: műszaki és vagyongazdálkodási ügyintéző

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 22.

Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet műszaki és vagyongazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

Ellátandó feladatok: Az önkormányzat vagyonának nyilvántartásával és hasznosításával kapcsolatos feladatokat elvégzése. Hatósági ügyek intézése (mint pl. hatósági bizonyítvány, igazolás kiadása, telekalakítás engedélyezése, fakivágási engedélyek, szakhatósági állásfoglalás kiadása, közútkezelői, közműkezelői, tulajdonosi, üzemeltetői hozzájárulások kiadása, egyedi szennyvíztisztító berendezések engedélyezése, stb.) Az előírt adatszolgáltatás, statisztikai adatszolgáltatás, jelentések elkészítése. Vagyonkataszter folyamatos vezetése, aktualizálása, közműadatok nyilvántartása vezetése, TAKARNET program kezelése. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok földhivatali rendezésének előkészítése, nyilvántartása.A településrendezési tervvel, helyi építési szabályzattal kapcsolatos feladatok ellátása. Vízügyi igazgatással, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés a helyi rendeletek, szabályzatok előterjesztések előkészítésében. Közmű szolgáltatókkal való kapcsolattartás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Ingatlan- és vagyongazdálkodási feladatok ellátása. Hatósági feladatok ellátása. Közmű szolgáltatókkal való kapcsolattartás.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
 • közigazgatási szakvizsga,
 • térinformatikai alkalmazások ismerete (pl. MapInfo).

Elvárt kompetenciák:

 • csapatmunkára való képesség,
 • precíz, pontos, önálló és felelősségteljes munkavégzés,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
 • stratégiai szemléletmód.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz (87/20019. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti),
 • Iskolai végzettséget/ képesítést igazoló okiratok másolata,
 • Hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló irat).

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gállné Mezősi Szilvia jegyző nyújt, a 06-28/360-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4050/2022 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki és vagyongazdálkodási ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton Kovácsné Papp Erzsébet részére a papp.erzsebetarterieskikacorbottyan.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Gállné Mezősi Szilvia jegyző, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat akkor érvényes, ha a formai és tartalmi feltételeknek megfelel. Kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázattal rendelkező pályázók kapnak lehetőséget a személyes meghallgatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2022. június 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.