Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

A fennmaradási engedélyt 2018. december 31-ig kell megkérni

A hatályos jogi szabályozás - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet - alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 • nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az engedélyező hatóság.

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele - a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése, - a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése, - a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén - az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával - annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Az engedélyezési eljárás ügymenete:

 • A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó kérelem nyomtatvány benyújtása
 • A kérelemhez mellékelni kell:
  • Műszaki adatlapot
  • A tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó egyszerű, legalább A/4 méretű, akár a kérelmező által elkészített tervet
  • Fényképfelvételt a kútról és környezetéről
  • Nyilatkozat
 • Az eljárás illetékmentes

A kérelem benyújtható: Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben (Hétfőn: 8-12 és 13-18 óráig, Szerdán: 8-12 óráig és Pénteken: 8-12 óráig) vagy postai úton (Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.).

Az engedélyezési eljárás dokumentációja letölthető a www.orbottyan.hu oldalról

További kérdéseivel kapcsolatban az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal Műszaki és Beruházási Irodája tud tájékoztatást nyújtani.

Csatolt dokumentumok: