Álláspályázat: közterület-felügyelő

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 22.

Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Közterület-felügyelői egyenruhában járőrszolgálat ellátása a következők szerint: a közterületek jogszerű használatának az engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése, a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése és szankcionálása, a közrend és közbiztonság, az önkormányzati vagyon valamint a közterület, épített és természet környezet védelmében való intézkedés, az állat egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • középfokú képesítés, 29/2012. (III.7.) Korm, rend. I. sz. melléklet 30. pontja II. besorolási osztályának megfelelő képesítés ,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közterület-felügyelői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • közterület-felügyelői vizsga

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • precíz,pontos, önálló és felelősségteljes munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz az összes munkahely pontos adatainak feltüntetésével
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy postai feladóvevény másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a pályázatot elbírálók általi megismeréséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárása lefolytatását vállalja,
 • nyilatkozat a 6 hónapos próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gállné Mezősi Szilvia jegyző nyújt, a 06-28/360-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 566/2022 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
 • Személyesen: Gállné Mezősi Szilvia jegyző, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat akkor érvényes, ha a formai és tartalmi feltételeknek megfelel. Kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázattal rendelkező pályázók kapnak lehetőséget a személyes meghallgatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2022. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu