Állás: közterület-felügyelő

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 2.

Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő 99 .

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Közterület-felügyelői egyenruhában járőrszolgálat ellátása a következők szerint: a közterületek jogszerű használatának az engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzése, a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése és szankcionálása, a közrend és közbiztonság, az önkormányzati vagyon valamint a közterület, épített és természet környezet védelmében való intézkedés, az állat egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • középfokú képesítés, 29/2012. (III.7.) Korm, rend. I. sz. melléklet 30. pontja II.besorolási osztályának megfelelő képesítés,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közterület-felügyelői munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • közterület-felügyelői vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a postai feladóvevény másolata
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat a 6 hónapos próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gállné Mezősi Szilvia jegyző nyújt, a 06-28/360-044/0 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5005/2019 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
 • Személyesen: Gállné Mezősi Szilvia jegyző, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat akkor érvényes, ha a formai és tartalmi feltételeknek megfelel. Kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázattal rendelkező pályázók kapnak lehetőséget a személyes meghallgatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2019. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.