Álláspályázat: konyhai kisegítő

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 21.

Az Őrbottyáni Gamesz a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet konyhai kisegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Átveszi a főzéshez szükséges nyersanyagokat, részt vesz az élelmiszer előkészítésében (mosás, tisztítás, darabolás). Részt vesz az ételadagolásban, tálalásban. Tisztán tartja a konyhaüzemi helyiségeket.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • büntetlen előélet
 • egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismerettel rendelkezik
 • közétkeztetésben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló postai feladóvevény másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Kovács Barbara nyújt, a 06-28/360-527 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Gamesz címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán , Rákóczi Ferenc utca 113. Központi főzőkonyha ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5293/2021 , valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.
 • Személyesen: Szabóné Kovács Barbara, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113. Központi főzőkonyha .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a kinevezésről Szabóné Kovács Barbara élelmezésvezető dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2021. december 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.