KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00638

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

A projekt címe:

Őrbottyán város önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A projekt tartalma:

A pályázat benyújtására a 257/2016 (VIII.31.) kormányrendeletben előírt önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozás feltételeinek megteremtése érdekében kerül sor. A projekt keretében az ASP rendszerhez a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével rendszercsatlakozás formájában kíván az önkormányzat csatlakozni. Célunk az alábbi ASP szakrendszerekhez történő csatlakozás és annak informatikai hátterének biztosítása a projekt által: iratkezelő rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer. Projektünk célcsoportja az ASP szolgáltatás bevezetéséhez és működtetéséhez kapcsolódóan feladatot ellátó polgármesteri hivatal dolgozói, közvetett célcsoportunk a településen élő lakosság, nonprofit és gazdasági szereplők. A projekt keretében beszerezni kívánt eszközök darabszáma a település méretével, illetve az ellátandó közigazgatási feladatok mértékével összhangban került meghatározásra. Az informatikai eszközök műszaki specifikációja az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum követelményeknek megfelel. A projekt keretében megvalósuló egyéb tevékenységek: önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, tesztelés, élesítés, oktatásokon történő részvétel, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, projektmenedzsment feladatok ellátása, kötelező nyilvánosság biztosítása.

Csatolt dokumentumok: