Kitüntetettek

2016-2019

2016. évben

 

Őrbottyánért Díj

Őrbottyáni Gyermekmosoly Óvodai Alapítvány

Őrbottyánért Díj

Balázsné Gyenes Ildikó

Nyugdíjba vonulási Emléklap

Szabó Imréné

Nyugdíjba vonulási Emléklap

Fülöpné Lukács Margit

Nyugdíjba vonulási Emléklap

Tóthné Gyügyei Edit

Nyugdíjba vonulási Emléklap

Verbóczki Zoltánné

Jó tanuló és Jó Sportoló Díj

Gyökeri Ágoston

Jó tanuló és Jó Sportoló Díj

Helembai Boglárka

Jó tanuló és Jó Sportoló Díj

Jankov Máté

2017. évben

 

Őrbottyán Város Díszpolgára

Gombos Miklós

Őrbottyánért Díj

Tarsolyos Baráti Kör Hagyományőrző Egyesület

Őrbottyánért Díj

Kvassay Alapítvány

Nyugdíjba vonulási Emléklap

Benedek Gáborné

Jó tanuló és Jó Sportoló Díj

Helembai Boglárka

Jó tanuló és Jó Sportoló Díj

Bidnay Petra

2018. évben

 

Őrbottyánért Díj

Könczöl Pékség

Őrbottyánért Díj

Őrbottyáni Polgárőr Egyesület

Őrbottyánért Díj

Kereskényi János

Nyugdíjba vonulási Emléklap

Szoboszlai Józsefné

Nyugdíjba vonulási Emléklap

Gulyásné Rónavári Márta

Nyugdíjba vonulási Emléklap

Kereskényi János

Nyugdíjba vonulási Emléklap

Németh Magdolna

2019. évben

 

Őrbottyán Város Díszpolgára

Szoboszlai Józsefné

Őrbottyánért Díj

Monori János

Őrbottyánért Díj

Vácbottyáni Hegedűs Géza Amatőr Kulturális Egyesület

Nyugdíjba vonulási Emléklap

Kurucz Istvánné

Nyugdíjba vonulási Emléklap

Monori Jánosné

Nyugdíjba vonulási Emléklap

Hutter Róbertné

Jó tanuló és Jó Sportoló Díj

Bidnay Petra

Jó tanuló és Jó Sportoló Díj

Helembai Boglárka

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyánért Díjat adományoz az Őrbottyáni Gyermekmosoly Óvodai Alapítvány részére.

A 2003-ban Balázsné Szalai Katalin által alapított Alapítvány immár 13 éve szolgája az őrbottyáni gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Az Alapítvány tagjai és külsős segítői évek óta szabad idejüket és energiájukat nem sajnálva szívesen és tevékenyen vesznek részt a különböző települési rendezvényeken: majálison, a négy évszak rendezvényeken, illetve saját rendezvényeiken, az ovibulin, melyeket fáradtságos munkával, de mindig mosolyogva és szeretettel tesznek feledhetetlenné. Az Alapítvány báb- és színjátszó csoportja színvonalas darabokkal szórakoztatja évente 4-5 alkalommal az ovisokat, továbbá a település összes lakóját. Az Alapítvány anyagilag is támogatja az óvodákat fejlesztő játékok vásárlásával, a színvonalasabb pedagógiai munka segítésével. Tevékenységükhöz hozzájárulnak a szülők is adójuk 1%-ának felajánlásával, illetőleg sikeres pályázataik által bővülnek lehetőségeik. Az Alapítvány volt és jelenlegi elnöke, Diamantné Bodák Ildikó is mindig nagy gondot fordít az Alapítvány célkitűzéseinek megfogalmazására és végrehajtására. Számára első a gyermekek érdeke, az ő boldog mosolyuk. Az Őrbottyánért Díj adományozását javasolta Könczölné Bulyáki Mónika őrbottyáni lakos.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyánért Díjat adományoz Balázsné Gyenes Ildikó részére.

Balázsné Gyenes Ildikó 32 éve dolgozik a Kvassay Jenő Általános Iskolában, 16 éven át volt az intézmény vezetője. Ezen idő alatt igazgatóként és a Kvassay Alapítvány kuratóriumi elnökeként nemcsak az iskoláért, hanem a településért is sokat tett. Az Alapítvány az iskola technikai felszereltségét folyamatosan bővíti interaktív táblákkal, számítógépekkel. Támogatja a rászoruló és tehetséges gyermekeket az osztálykirándulások anyagi terheinek enyhítésével. Ő maga jelentős szerepet vállalt Kvassay Jenő emlékének ápolásában, a Kvassay sírkert rendbe hozásában, illetve karbantartásában. Lehetőségéhez mérten szervezi és kétkezi munkával is mindent elkövetett az iskola állapotának fenntartásáért és javításáért. A szülőkkel, pedagógus munkatársaival közösen valósította meg a játszótér kialakítását és az iskolai pálya gumiburkolattal való lefedését. A település életében vállalt közel két évtizedes aktív vezetői tevékenységéért az Őrbottyánért Díj odaítélését javasolta Knonné Gyenes Annamária és Pittlikné Bóta Judit, a Kvassay Jenő Általános Iskola igazgatóhelyettesei.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nyugdíjba vonulási Emléklapot adományoz Szabó Imréné részére.

Szabó Imréné 1994. augusztus 29-e óta dolgozik a Polgármesteri Hivatalban és munkaviszonya 2016. augusztus 3-án nyugdíjazás miatt megszűnik. Kolleganőm a hivatalban eltöltött több, mint 20 év alatt munkáját kiemelkedő színvonalon, önállóan, lelkiismeretesen végezte. A Pénzügyi iroda elmúlt 20 évének állandó munkatársa, „motorja” volt. Hivatástudata, felelősségérzete kiemelkedő, az általa betöltött munkakört lelkiismeretesen és kiválóan ellátta, felettesei munkavégzését folyamatosan és magas színvonalon segítette. Nyugdíjba vonulása alkalmából a Nyugdíjba vonulási Emléklap adományozását javasolta Gállné Mezősi Szilvia, az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal jegyzője.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nyugdíjba vonulási Emléklapot adományoz Fülöpné Lukács Margit részére.

Fülöpné Lukács Margit a fóti Gyermekvárosban, 1976-ban szerzett középfokú óvónői képesítést. Az érettségi után Őrbottyánban, még a Nagyközségi Közös Tanács idején kezdett el dolgozni. A falu bottyáni részén lévő 2. számú óvodában helyezkedett el és azóta is – immáron 40 éve – ugyanabban a tagóvodában dolgozik. Férjhezmenetele után Őrbottyánban építkezett a család. A gyermekei már itt születtek, gyökeret eresztettek, letelepedtek. Margitka az óvodai élet, a nevelőtestület aktív tagjává vált. Kedves, mosolygós személyiségével a szülők és a gyermekek is hamar megszerették. Meg sem lehet számolni, mennyi gyermek jelét rajzolta le a negyven év alatt, mennyi letörölt könnyet, hány mosolygó arcot jegyez a negyven év statisztikája. A település bottyáni részén szinte nincs olyan család, akinek ne lett volna gyermeke a keze alatt. Ma már az egykori óvodások hozzák csemetéiket a Margaréta Tagóvodába és megnyugodva hagyják legféltettebb kincseiket Margitka óvó néni kezében. Nyugdíjba vonulása alkalmából a Nyugdíjba vonulási Emléklap odaítélését javasolta Balázsné Szalai Katalin, az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetője.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nyugdíjba vonulási Emléklapot adományoz Tóthné Gyügyei Edit részére.

Tóthné Gyügyei Edit az érettségi után, 1976 őszén helyezkedett el a váci kórházban ápolónőként. Őrbottyánban alapított családot, két lánygyermeke született. A nagyobbik lánya már három unokával ajándékozta meg. Hosszú idő eltelte után, 1989. február 3-án kezdett el helyben dolgozni az őrbottyáni óvodában, ahol 27 aktív évet töltött el a nevelőtestületben. Sikeresen elvégezte a Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógusi szakát. Az ott megszerzett tudást és tapasztalatot igyekezett a mindennapokban érvényesíteni. Editke néni a kisgyermekek felnőtt játszótársa és nevelője volt, akinek nem okozott nehézséget a gyermekzsivaj, vagy ha legalább öt gyermek fordul hozzá különféle kéréssel. Részt vett a szokások, helyi hagyományok megteremtésében, valamint az óvodai Gyermekmosoly Alapítvány oszlopos tagja. 2012-ben megkapta az „Őrbottyán Rózsája” címet és elnyerte az „Év Asszonya” kitüntető címet is. Kezei között nagyon sok gyermek nevelkedett fel, akik már maguk is anyává és apává váltak. Kívánunk neki hosszú, boldog, tartalmas nyugdíjas éveket. Nyugdíjba vonulása alkalmából a Nyugdíjba vonulási Emléklap odaítélését javasolta Balázsné Szalai Katalin, az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetője.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nyugdíjba vonulási Emléklapot adományoz Verbóczki Zoltánné részére.

Verbóczki Zoltánné, Eszter bő 25 évet dolgozott az Önkormányzat intézményeinél. 2007. szeptember 1-től volt a Művelődési Ház és Könyvtár munkatársa. Ez idő alatt mindenben lehetett rá számítani, feladatait igyekezett maradéktalanul ellátni. Az utóbbi négy évben, amikor az intézmény létszámhiánnyal küzdött, erőn felül látta el feladatait. Segítette a szakmai munkát is mind az intézmény falain belül, mind a szabadtéri rendezvényeken. Eszter 2016. május 1-től nyugdíjba vonul. Hosszú, egészségben és boldogságban töltött nyugdíjas éveket kívánok gyermekei és unokája körében. Az Emléklap odaítélését javasolta Takács-Sánta Ágnes, a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményvezetője.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jó Tanuló és Jó Sportoló Díjat adományoz Gyökeri Ágoston részére.

Ágoston a Kvassay Jenő Általános Iskola második osztályos tanulója. Jó tanul, jeles bizonyítvánnyal rendelkezik. A S. V. S. E. Kempo Club egyesületben sportol. Sikeres kyu vizsgákat tett. Nemzetközi és egyesületi edzőtáborokban vett részt. Heti három alkalommal jár edzésre. Ha versenyre vagy vizsgára készül, heti négy alkalommal edz. A 2015-ös évben összesen 16 aranyérmet, 11 ezüstérmet, 10 bronzérmet szerzett, ezáltal az év legeredményesebb nyolc év alatti versenyzője lett. A Jó Tanuló és Jó Sportoló Díj adományozását javasolta Verók Péter, a S. V. S. E. Kempo Club mestere.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jó Tanuló és Jó Sportoló Díjat adományoz Helembai Boglárka részére.

Helembai Boglárka a Kvassay Jenő Általános Iskola 4. b osztályának tanulója, valamint a veresegyházi Rockin’ Board Táncsport Egyesület táncosa. Boglárka jeles bizonyítványt szerzett a harmadik osztály végén és a negyedik osztály félévében is. Büszke a tavalyi évben, illetve a tárgyévben szerzett sporteredményeire: az akrobatikus rock and roll kisformációban elért országos harmadik, a Magyar Bajnoki harmadik helyezésére, valamint a nagyformációban elért országos ötödik és a Magyar Bajnoki negyedik helyezésére. A Jó Tanuló és Jó Sportoló Díj elnyerésére saját maga nyújtott be pályázatot.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jó Tanuló és Jó Sportoló Díjat adományoz Jankov Máté részére.

Máté a budapesti Szent István Gimnázium 10. osztályos tanulója. Az iskola hagyományosan az ország középiskolai rangsorának élmezőnyébe tartozik, hallgatóinak továbbtanulási aránya közel száz százalékos. Fontos megjegyeznem, hogy köszönettel tartozunk Bendáné Kocsis Márta tanítónőnek, aki osztályfőnöke és matematika tanára volt Máténak az alsó tagozaton. Olyan alapokat segített lerakni, melyekre építve a középiskolai felvételi nem jelentett akadályt. Máté jeles bizonyítvánnyal a 9. és a 10. évfolyam első félévét egyaránt. Máté a Veresegyház VSK Triatlon Szakosztályának igazolt versenyzője 2011 óta. A tanulás, illetve a mindennapos Budapestre utazás mellett heti 12 edzésen vesz részt, melyek igen szoros időbeosztást és fegyelmezett munkát követelnek meg tőle. A 2014-2015-ös évadban 40 versenyszámban indult, melyek többségében csapatban dobogós eredményt szereztek; triatlon sportágban aranyjelvényes. A Jó Tanuló és Jó Sportoló Díj adományozását javasolta Jankov István, a Veresegyház VSK Triatlon Szakosztály edzője.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Város Díszpolgára címet adományoz Gombos Miklós részére.

Gombos Miklós harangöntő mesternél tradicionális eljárással készülnek a bronzharangok, melyek a világ minden tájára eljutnak Ausztráliától a Vatikánig. Az 1992-es világkiállításra Sevillában, a Makovecz Imre építőművész által tervezett magyar pavilonba is ő készítette a 14 harangból álló, kibővített oktáv terjedelmű bronz harangjátékot. A harangöntést édesapjától tanulta – aki szintén városunk díszpolgára–, hiszen szinte beleszületett a szakmájába, ahogyan fia is, akinek továbbadja a mesterség titkait. Családjával példamutató életét él településünkön. Munkájával, egész életművével a város és az ország hírnevét öregíti, ezért javasolta az Őrbottyán Díszpolgára cím odaítélését Benedek Éva önkormányzati képviselő asszony.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyánért Díjat adományoz a Tarsolyos Baráti Kör Hagyományőrző Egyesület részére.

A Tarsolyos Baráti Kör Hagyományőrző Egyesület az elmúlt években Őrbottyán életének szerves részeként működik. Aktív részese a települési rendezvényeknek. Önállóan szervezett, a lakosság számára is látogatható programokkal járul hozzá az itt lakók életéhez. Az óvodai, iskolai rendezvények támogatása mellett, a történelmi megemlékezéseknek is állandó résztvevői. Az Egyesület tagságát túlnyomórészt fiatal családok alkotják, akik rengeteget tesznek a helyi közösség összekovácsolása érdekében. A társadalmi munkákban is az élen járnak. Évek óta a szemétszedő akciók lelkes tagjai. Tettrekész, aktív csapat, akik szívesen vállalják az „Úttörő” szerepét. A helyi közösségek számára rendezett, családias hangulatú programokkal színesebbé teszik a lakosok életét. Az Egyesület három éve bejegyzett szervezet, de előtte is hasonló lelkesedéssel tette a dolgát. Több alkalommal személyi segítséggel és anyagi támogatással is hozzájárultak a Mindenki karácsonya elnevezésű karitatív kezdeményezéshez. Az Egyesület részére az Őrbottyánért Díj odaítélését javasolta Jankovicsné Torda Katalin őrbottyáni lakos.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyánért Díjat adományoz a Kvassay Alapítvány részére.

Az Alapítvány 2004-ben alakult. Azóta támogatja lehetőségeihez mérten a Kvassay Jenő Általános Iskola működését. Minden évben hozzájárul a rászoruló- illetve kiemelkedő munkát végző gyermekek táboroztatásához, kirándulásához. Gyarapítja az iskola eszközállományát, részt vesz a települési rendezvényeken, évente kétszer papírgyűjtést szervez. Jelentős szerepet vállal a Kvassay család emlékének ápolásában; 2015-ben a Kvassay-sírkert felújításában meghatározó szerepet töltött be. Az Alapítvány eddigi társadalmi tevékenységéért az Őrbottyánért Díj odaítélését javasolta Benedek Éva, önkormányzati képviselő asszony.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nyugdíjba vonulási Emléklapot adományoz Benedek Gáborné részére.

Benedek Gáborné, Julika néni a település bottyáni részén lévő 2. számú óvodában helyezkedett el. Azóta is – immáron 22 éve – ugyanabban a tagóvodában dolgozik, mint dajka. Kedves, vidám természetét a szülők és a gyermekek is hamar megszerették. Az óvodai közösség aktív tagjává vált. Munkáját mindig pontosan, nagy odaadással és lelkiismeretesen végezte. A gyermekek kedvenc „Kisdadusának” szeretete, odafigyelése a gyermekek gondozásában minden nap megnyilvánult. Munkájára mindig lehetett számítani az óvodán belül és az óvodán kívüli rendezvényeken is. Intézményünk és városunk rendezvényei nem múlhatnak el anélkül, hogy Julika néni ne készítene finom gofrikat a gyerekek nagy örömére. Ma már az egykori óvodásai hozzák csemetéiket a Margaréta Tagóvodába. Kívánunk neki hosszú, boldog és tartalmas nyugdíjas éveket. Az Emléklap adományozását javasolta Balázsné Szalai Katalin intézményvezető, az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda vezetője.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jó Tanuló és Jó Sportoló Díjat adományoz Bidnay Petra részére.

Bidnay Petra idén ballag el a Kvassay Jenő Általános Iskolából, ahol eddig minden évet kitűnő bizonyítvánnyal zárt. Hat éve lovagol, szintén itt, Őrbottyánban, jelenleg a Liget Lovarda versenyzőjeként. Az elmúlt évben a környéken rendezett lovas díjugrató versenyeken mindenütt az első három helyen végzett. 2016-ban a Póni Klub versenyein is PK2 (60-80 cm), illetve PK3 (70-90 cm) díjugrató kategóriában is dobogón állhatott. A Magyar Póni Klub Szövetség az ifjúsági lovassport országos szervezete, melynek keretein belül egy vizsgarendszer teljesítése után az egész ország területéről versenyezhetnek a lovasok. Petrának hetente két alkalommal van edzése, de iskolaidőn kívül naponta lovagol. A Jó Tanuló és Jó Sportoló Díj adományozását javasolta Benedek Éva őrbottyáni lakos.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyánért Díjat adományoz a Könczöl Pékség részére.

A Pékség és vezetője, Könczöl Imre több, mint tíz éve önzetlen támogatója az önkormányzati, intézményi és civil szervezeti rendezvényeknek. Legyen szó iskolai farsangi bálról, óvodai családi napról, Harangok Napjáról vagy a városi Szent István Napi rendezvényről. Ezt a kitartó munkát, Őrbottyán Városhoz való hozzáállást és önzetlenséget javasolta Takács-Sánta Ágnes Katalin, az Őrbottyáni Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője díjazni az Őrbottyánért Díjjal.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyánért Díjat adományoz az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület részére.

Az Őrbottyáni Polgárőr Egyesület 2012. szeptember 18-án 10 fővel alakult meg. A megalakulást követő évben a létszám dinamikusan fejlődött. 2014-ben a Egyesület tagjai a Pest Megyei 10. Közlekedésbiztonsági versenyen egyéni és csapatversenyben 1. helyezést értek el. A 2015-ös év is tartogatott meglepetést a Polgárőr Egyesület részére. A becsületesen végzett munka eredményezte a Polgárőr Város kitüntető cím megszerzését is. Az önkormányzattal és a rendvédelmi szervekkel együttműködésben elvégzett munka az Országos Polgárőr Szövetség megbecsülését eredményezte. Az Egyesület 5 év alatt 13 341 szolgálati órát és 60 462 km gépjárműfutást teljesített. A Tagság által végzett önkéntes munka a település lakosainak is elnyerte a tetszését. Egyre inkább megbíznak a polgárőrökben. Az elmúlt két évben közel 50%-kal csökkent a városban a regisztrált bűncselekmények száma. Őrbottyán város rendezvényeinek biztosítása mellett a szomszédos települések meghívásainak is eleget tesznek a polgárőrök. Óvodai, iskolai előadások, ismeretterjesztő előadások megszervezését is vállalják, hiszen a bűnmegelőzés fontosságát tartják a legfontosabb célkitűzésüknek. A speciális feladatot végző civil szervezet vezetője, Könyvesi Csaba elnök 2017. évben megkapta a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntető címet. A leírtak alapján ajánlja az Őrbottyánért Díjra az Egyesületet Buskó Levente. 

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyánért Díjat adományoz Kereskényi János részére.

Őrbottyánban 1980-tól tanítóként, majd tanárként, a szaktanári feladatok ellátása mellett a közösségépítés volt a szívügye. 1986-tól iskolaigazgatóként az intézmény fejlesztése, a településen élő gyermekek oktatása, nevelése volt a célja. 1999-től 2006-ig Őrbottyán polgármestere, majd 2008-ban visszatért eredeti hivatásához: pedagógusként gyarapította az ifjúság tudását, hatott érzelmeikre személyes példával, jó kedvével.

A település életében vállalt két évtizedes aktív vezetői tevékenységéért az Őrbottyánért Díj odaítélését javasolta Pittlikné Bóta Judit intézményvezető, a Kvassay Jenő Általános Iskola igazgatója.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nyugdíjba vonulási Emléklapot adományoz Szoboszlai Józsefné részére.

Szoboszlai Józsefné, Erzsike 16 éves korától kedve – immáron 46 éve – folyamatosan dolgozik. 2003. július 1. napján lépett be először az iskola konyhájának ajtaján, akkor még az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal élelmezésvezetőjeként.

Kezdetben még csak gyermekeknek főztek. Jelenleg kb. 740 gyermek és 90-160 felnőtt étkező számára gondoskodik a napi akár háromszori étkezés biztosításáról. Ennek érdekében szervez, bevásárol, irányítja és ellenőrzi a konyhai dolgozók munkáját. A helyi rendezvényeken résztvevők ellátásában is mindig aktív szerepet vállal. Mindenkihez kedves, mindenkihez van egy jó szava. A hozzá fordulóknak mindent azonnal intéz, mindenben a munkatársai segítségére van, de a rendet és a fegyelmet megköveteli. A csapatában mindenki tudja, hogy mi a dolga, de bármilyen problémával fordulnak hozzá, senkit nem utasít el. A rábízott kisebb-nagyobb közösséget mindig lelkiismeretesen, következetesen és emberségesen formálta. Feladatait megbízhatóan, pontosan végezte és végzi a mai napig is. Az Emléklap adományozását javasolta Previák András, az Őrbottyáni Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet igazgatója.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nyugdíjba vonulási Emléklapot adományoz Gulyásné Rónavári Márta részére.

Tanítóként 40 évig tanított a Kvassay Jenő Általános Iskolában. A kezdetektől osztálytanítói feladatokat látott el. Először kisfelmenő rendszerben, majd az utóbbi évtizedekben pedig elsőtől negyedikig oktatta, nevelte tanítványait szigorú, de következetes és szeretetteli légkörben. Megbízható, jó szakember, akire mindig lehetett számítani. Az Emléklap adományozását javasolta Pittlikné Bóta Judit intézményvezető, a Kvassay Jenő Általános Iskola igazgatója.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nyugdíjba vonulási Emléklapot adományoz Kereskényi János részére.

Őrbottyánban 1980-tól tanítóként, majd tanárként, a szaktanári feladatok ellátása mellett a közösségépítés volt a szívügye. 1986-tól iskolaigazgatóként az intézmény fejlesztése, a településen élő gyermekek oktatása, nevelése volt a célja. 1999-től 2006-ig Őrbottyán polgármestere, majd 2008-ban visszatért eredeti hivatásához: pedagógusként gyarapította az ifjúság tudását, hatott érzelmeikre személyes példával, jó kedvével.

Nyugdíjba vonulása alkalmából a Nyugdíjba vonulási Emléklap odaítélését javasolta Pittlikné Bóta Judit intézményvezető, a Kvassay Jenő Általános Iskola igazgatója.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nyugdíjba vonulási Emléklapot adományoz Németh Magdolna részére.

Németh Magdolna tíz éven át volt a Kvassay Jenő Általános Iskola takarítója. Áldozatos munkájáért Nyugdíjba vonulási Emléklap odaítélését kérte Pittlikné Bóta Judit intézményvezető, a Kvassay Jenő Általános Iskola igazgatója.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Díszpolgára címet adományoz Szoboszlai Józsefné részére.

Szoboszlai Józsefné, Erzsike 16 éves korától kezdve folyamatosan dolgozik. 2003. július 1-je óta vezeti a település konyháját élelmezésvezetőként. Naponta több, mint ezer ember étkezéséről gondoskodik: az ezzel járó tervezéssel, szervezéssel, beszerzéssel és irányító munkával együtt. Munkatársait emberséggel irányítja, de megköveteli a rendet, fegyelmet és a tisztaságot. Ugyanakkor bárki nyugodt szívvel fordulhat hozzá problémájával, biztosan meghallgatja őt. Az iskola vezetése is mindig számíthat rá. Rugalmasan, együttműködően segít. Ha megkérjük, minden különleges kérésünkre talál jó megoldást. Mindig mosolygós, lelkiismeretes, pozitív kisugárzású embernek ismertük meg. A város rendezvényein is örömmel veszi ki részét a munkából, sokszor önkéntes munkában, időt és energiát nem kímélve. Családjával a településen aktív, példamutató életet él. A település életében betöltött szerepét mutatja, hogy 2018-ban elnyerte az Év Asszonya díjat. Mindezekért érdemesnek tartja Pittlikné Bóta Judit, a Kvassay Jenő Általános Iskola intézményvezetője, hogy Szoboszlai Józsefné Őrbottyán Díszpolgára kitüntetésben részesüljön.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyánért Díjat adományoz Monori János részére.

Monori János kiemelkedő tevékenységét a település és a közösség szolgálatában végzi. Évek óta önként és tevékenyen vesz részt az Őrbottyán Város Önkormányzata és az Őrbottyáni GAMESZ a település fejlődését elősegítő tevékenységében. „Társadalmi”, önkéntes munkájával segíti feladataik ellátását. Az általa kivitelezett használati tárgyak elkészítésével maradandót alkotott. A nevéhez fűződik – többek között – az elmúlt években kihelyezett buszmegállók, köztéri hulladékgyűjtők, kerékpár-tárolók, zászlótartók, padok elkészítése, játszótéri eszközök javítása, valamint számos egyéb, a település arculatát javító produktum elkészítése. Keze munkájával Kalász testvértelepülést is gazdagította. Munkáját a közösségért, a településért szabad idejében végzi. Mindezek mellett aktív szerepet vállal a település rendezvényein és a közösségi tevékenységekben is. Önzetlen segítőkészségéért, a közösségért, a településért végzett tevékenységéért jelöli az Őrbottyán Díjra Previák András, az Őrbottyáni GAMESZ igazgatója.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyánért Díjat adományoz Vácbottyáni Hegedűs Géza Amatőr Kulturális Egyesület részére.

Az Egyesület 2010-ben jött létre az Amatőr színjátszó csoport tagjaiból. A színjátszó csoport még az Egyesület megalakulása előtt is aktív szereplője volt a településnek. A csoport előadásában tekinthették meg az érdeklődők a Piros bugyelláris című előadást, melyet a szlovák testvértelepülésen, Kalászon is bemutattak. Azóta az Egyesület tájházat alakított ki a vácbottyáni településrészen található régi iskola épületében. Céljuk, hogy a falusi lakosság régi életmódját, viseletét, házait és azok berendezését megismertessék az érdeklődőkkel. A Tájház működtetése mellett több hagyományőrző rendezvényt is szerveznek a város lakóinak: mint a tollfosztás és a disznóvágás. 2008 és 2014 között szervezték és koordinálták a Harangok napja önkormányzati rendezvény keretén belül a lakodalmas felvonulást, mely a hagyományos lakodalmas szokásokat és viseleteket volt hivatott bemutatni. A saját szervezésű programokon túl az egyesület tagjai mindig jelen vannak az önkormányzati megemlékezéseken, szórakoztató rendezvényeken koszorúzással vagy fellépéssel, vagy bemutatkozó sátorral települnek ki. Ha segítségre van szükség a vendéglátás terén, ott is számíthatunk az egyesületre. A helyi intézményekkel és szervezetekkel a szoros kapcsolattartás mellett, hasonlóan fontosnak tartja az Egyesület a környező településekkel és Kalász testvértelepüléssel való együttműködést is. A hagyományőrzésért és a város életében való aktív szerepvállalásért javasolta az Őrbottyánért Díj adományozását Takács-Sánta Ágnes, a Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán intézményvezetője.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nyugdíjba vonulási Emléklapot adományoz Kurucz Istvánné részére.

Kurucz Istvánné saját gyermekei nevelésénél tapasztalta, hogy mennyi örömet ad a kisgyermekek nevelése. Ennek igazolásaként 1977. szeptember 1-jétől az Őrbottyáni óvoda pedagógusaként várta a gyermekeket, hogy szárnyai alá vegye őket, mint egy gondoskodó tyúkanyó. Az édesanyák és édesapák tudták, hogy biztonságban, gondos kezek között hagyják szemük fényét. A kicsik pedig hangosan üdvözölték óvó nénijüket, hiszen alig várták, hogy kezdődjön a játék, a mese. Ha az ember azt teheti, amit szeret, akkor nem érzi, hogy dolgozik, hogy telnek az évek. Így volt ez Önnel is. Az óvodában töltött 41 évnyi szakmai pályafutása alatt 7 éven át volt vezető-helyettes és 5 évig az intézmény vezetője. Egy óvó néni mindig óvó néni marad. Bármikor fordulhattak Önhöz segítségért. Észrevette, ha valakinek valamilyen problémája volt. A gyermekeket halkan, de határozottan és következetesen nevelte tiszteletre, szeretetre. Elköszönünk Öntől, lezárul egy szakasz az életében, de hiszem, hogy újabb kapuk nyílnak, miközben e mostani is csak jelképesen csukódik be. Kívánunk jó egészséget, boldog hosszú nyugdíjas éveket családja körében. Nyugdíjba vonulása alkalmából a Nyugdíjba vonulási Emléklap odaítélését javasolta Balázsné Szalai Katalin, az Őrbottyáni Óvoda intézményvezetője.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nyugdíjba vonulási Emléklapot adományoz Monori Jánosné részére

Zsuzsi dajka néni csendes, halk szavú, aki mindig tudja, hogy mi a feladata, mindig észreveszi a munkát. 1985. március 26. óta munkatársa az Őrbottyáni Óvodának, előtte 1978 és 1985 között a Május 1. Ruhagyárban dolgozott. Munkahelyén mindig becsülettel helyt állt, még akkor is, amikor betegségekkel kellett megküzdenie. Harminchárom évet töltött a gyermekek között. Számára az óvoda a biztonság és meleg szeretet otthona. Az a hely, ahol a gyerekek nemcsak játszanak és tanulnak, hanem megölelik őket. Erre bizalomteljes légkörre emlékeznek a szülők és a gyermekek is, amikor találkoznak Zsuzsi nénivel. Kívánunk jó egészséget, boldog, hosszú nyugdíjas éveket családja körében.Nyugdíjba vonulása alkalmából a Nyugdíjba vonulási Emléklap odaítélését javasolta Balázsné Szalai Katalin, az Őrbottyáni Óvoda intézményvezetője.

 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nyugdíjba vonulási Emléklapot adományoz Hutter Róbertné részére.

Hutter Róbertné 1993 végétől dolgozott Őrbottyánban, először a Művelődési Házban, majd 1994 májusától a Kvassay Jenő Általános Iskolában. A tantermek, később a tornaterem és környéke tisztaságáért és a gyerekekért mindent megtett. Ameddig az iskolához kertes udvar is tartozott, nagy gonddal ültette és ápolta a virágokat. Az iskolai rendezvények alkalmával segítőkészen állt rendelkezésre, aktív volt a bálok előkészületeiben, lebonyolításában és utómunkálataiban. Igaz, Teréz már több, mint egy éve nyugdíjas, de szükség esetén még kisegíti volt kollégáit. Kívánunk neki sok boldog, egészségben eltöltött pihenőévet. Nyugdíjba vonulása alkalmából a Nyugdíjba vonulási Emléklap odaítélését javasolta Pittlikné Bóta Judit intézményvezető, a Kvassay Jenő Általános Iskola igazgatója.