Kitüntetettek

2011-2015

2011. évben 

 

 

Díszpolgári cím 

 

Dr. Csaba Ambrusné Dr. Csényi Mária 

Őrbottyán Kiváló Pedagógusa cím 

 

Bándiné Nagy Katalin 

Díszoklevél 

 

Sólyom Irén 

Thuránszky Adrienn 

2012. évben 

 

 

Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj

 

Gombosné Branda Éva 

Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj

 

Csernák Józsefné 

Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj

 

Dávid Jánosné 

Őrbottyán Közszolgálatáért Díj 

 

Bucsányi Istvánné 

Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj

 

Borbély Sándorné 

Őrbottyán Díszpolgára 

 

Kvassay Sándor 

2013. évben  

 

 

Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj

 

Kajántó Mária

Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj

 

Bucsányi Istvánné 

Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj

 

Kiss Péter Andrásné 

Jó tanuló - Jó sportoló 

 

Barsi Evelin 

 

2014. évben

Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj

Bertók Istvánné

Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj

Holy Ottóné

2015. évben

Őrbottyán Város Díszpolgára

Horváth Mihályné

Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj

Gerlei Istvánné

Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj

Puskás Sándorné

Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj

Szlancsok Ferenc

Jó tanuló és Jó Sportoló Díj

Kiss Bence Gábor

Jó tanuló és Jó Sportoló Díj

Szabó Csilla

Dr. Csaba Ambrusné Dr. Csényi Mária 
1969-ben nevezték ki Őrszentmiklósra községi fogorvosnak. 1970. október 19-én költözött be községünkbe. Tevékenyen részt vett az óvodai és iskolai szülői munkaközösség életében és 1994-től 2002-ig önkormányzati képviselőként támogatta Őrbottyán lakosságát. Ez idő alatt a szociális és egészségügyi bizottság elnökeként tevékenykedett. Közel négy évtizedes fogszakorovosi tevékenységének befejezését követően végleg nyugdíjba vonult. 
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Őrbottyán nagyközség polgárai érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenységéért Őrbottyán Díszpolgára kitüntetést adományoz részére. 

Bándiné Nagy Katalin 
Bándiné Nagy Katalin 1962 óta pedagógusként dolgozik, 1974-ben került iskolánkba, ahol mindig fiatalos lendülettel. Lelkesedéssel nevelt-oktatott. Felelősségteljes és példaértékű szaktanári munkája mellett több évtizeden keresztül osztályfőnöki tevékenységet is végzett. Mindig fontosnak tartotta a fiatalok jellemnevelését. Az erkölcsi nevelés, a szép magyar beszéd, a hazaszeretet és a művészeti nevelés egész pedagógiai munkáját áthatotta. Hosszú éveken keresztül vezette az iskolai színjátszó kört, felvállalta az etika és a dráma oktatását intézményünkben. Kollégáival való kapcsolatában mindig nyílt, őszinte, együttműködő, segítőkész volt. A közösség formálásában kiemelkedő szerepet vállalt. Ötleteivel, javaslataival elősegítette a tantestületi tervezőmunkát, hozzájárult a jó munkahelyi légkör megteremtéséhez. Képviselőként és a KKSB elnökeként 4 éven át a község és az intézmények gyarapodásáért, hatékony, színvonalas munkájáért és hírnevének emeléséért tevékenykedett. 
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az oktatás-nevelés terén végzett több évtizedes magas színvonalú munkájáért, kiemelkedő teljesítményéért Őrbottyán Kiváló Pedagógusa kitüntetést adományoz részére. 

Sólyom Irén gobelin-varró 
1994 óta működő Magyar Kézművességért Alapítvány által meghirdetett XVII. Betlehemi jászol-pályázaton 2010-ben a díjazottak között volt. A pályázaton természetes anyagokkal kellett megjeleníteni a betlehemi születés-történetet, az eredményhirdetés során ismertetett díjazási lista és sorrend a Hagyományok Háza, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus szakértőiből valamint a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia képviselőjéből álló zsűri javaslata alapján készült. Irén kiemelkedő művészeti munkájával öregbítette Őrbottyán hírnevét. 
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Őrbottyán hírnevének öregbítése érdekében több éven át kifejtett áldozatos és eredményes tevékenysége elismeréseként és köszöneteként díszoklevelet adományoz. 

Thuránszky Adrienn 
Az 1991 óta működő Hospice Alapítvány elismerését, az „év önkéntese” címet nyerte el 2010-ben. Thuránszky Adrienn önkéntes segítőként az ún. Hospice Team tagja, az otthoni ápolásban és a kórházi munkában egyaránt részt vesz, önzetlen munkájával példát mutat mindannyiunknak. 
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Őrbottyán hírnevének öregbítése érdekében több éven át kifejtett áldozatos és eredményes tevékenysége elismeréseként és köszöneteként díszoklevelet adományoz.

Gombosné Branda Éva

Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj kitüntetést adományoz Gombosné Branda Éva részére.

Gombosné Branda Éva 1974-től dolgozott a Kvassay Jenő Általános Iskolában.

1978-ban kapta meg matematika-fizika szakos diplomáját. Szaktanári feladatai mellett osztályfőnöki, gyermekvédelmi felelősi, tankönyvfelelősi, diákönkormányzat segítői tevékenységet is ellátott.

Több olyan hagyománya van az iskolának, amely bevezetését ötleteivel segítette, kezdeményezője volt a hagyománnyá válásának.

Pedagógusként fontosnak tartotta a tehetségek gondozását, versenyekre felkészítését, a rászoruló gyerekeket korrepetálással segítette. Munkája során mindig a gyerekek érdekeit vette figyelembe. A kitüntetés adományozását javasolta Balázsné Gyenes Ildikó, a Kvassay Jenő Általános Iskola igazgatója.

Csermák Józsefné

Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj kitüntetést adományozott Csermák Józsefné részére.

Csermák Józsefné, született Magyarvári Katalin élelmezési adminisztrátor, 1983-tól dolgozott közalkalmazottként községünkben.

Képesítés nélküli óvónőként kezdte, majd volt GAMESZ dolgozó, élelmezésvezető és élelmezési adminisztrátorként ment nyugdíjba.

A sok év alatt a községi ünnepségek, rendezvények aktív részvevője volt. Ötleteivel gazdagította az óvodások rendezvényen való szereplését, később saját maga is szereplője lett ezeknek.

Fáradtságot nem kímélve vett részt minden közös megmozduláson. A kitüntetés adományozását javasolta Szoboszlai Józsefné élelmezésvezető.

Dávid Jánosné

Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj kitüntetést adományoz Dávid Jánosné részére.

Dávid Jánosné, született Dredán Margit szakács, 1978-tól dolgozott közalkalmazottként intézményünkben.

A 34 év alatt szinte nem volt olyan megmozdulás a faluban, amit munkájával ne segített volna. községi vagy intézményi megmozdulásokon sok fáradtságot nem kímélve mindig példamutatóan tevékenykedett. Elöljáró társadalmi munkásként példát mutatott a fiataloknak és mindig arra buzdította őket, hogy a községért felajánlott munka legyen jelen az életükben. A kitüntetés adományozását javasolta Szoboszlai Józsefné élelmezésvezető.

Bucsányi Istvánné

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj kitüntetést adományoz Bucsányi Istvánné részére.

Bucsányi Istvánné 1973. szeptember 1-től dolgozik a közigazgatásban.

Kezdetben a Pest Megyei Tanács alkalmazottja volt. Első munkanapjától kezdve igazgatási gyakornokként dolgozott Őrbottyán Nagyközségi Tanács hivatalába kihelyezve. Ekkor a titkárság területén tevékenykedett. Őrbottyán Községi Közös Tanácsnál 1976. augusztus 1-jén helyezkedett el. A gyámügy, a szociális ügyek, a sport-és kulturális ügyek tartóztak feladatai közé. A pénzügyi csoporthoz 1981. március 1-jén került. Ettől fogva a csoport nélkülözhetetlen tagja. Nemcsak szakmai tudásával, hanem nagyfokú terhelhetőségével is hozzájárul a pénzügy sikeres munkájához. Nem riad vissza a túlórától, az éjszakai munkavégzéstől. A kitüntetés adományozását javasolta dr. Keczely Béla, Őrbottyán Nagyközség jegyzője.

Borbély Sándorné

Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj kitüntetést adományoz Borbély Sándorné részére.

A gyerekeknek, szülőknek, Margitka néni 1975-ben lett diplomás tanító. Pedagógusi pályájának nagy részét, 25 évet községünk szolgálatában töltötte, 1192-től folyamatosan az őrbottyáni gyermekeket tanította, nevelte. Munkáját magas fokú empátia, alázat, türelem jellemezte. Tyúkanyóként gyűjtötte maga köré a kicsinyiket, s oltalmazta, tanította őket a tanórákon, a kirándulásokon, a sakk szakkörön és a napközis foglalkozásokon. Nevelte őket elfogadásra, megértésre, tiszteletre, az értékek megbecsülésére. Kollégái, vezetői, tanítványai bármikor fordulhattak kéréssel hozzá, Margitka mindig rendelkezésre állt. Kiegyensúlyozottság, nyugalom jellemezte még akkor is, ha különösen nehéz sorsú, helyüket nem találó nebulók nevelése volt a feladata. Ilyenkor is azt mondta, hogy a Jóisten adta a feladatot, Ő ad erőt is hozzá.

Kívánjuk, hogy nyugdíjas évei is Isten áldásával teljenek. A kitüntetés adományozását javasolta Balázsné Gyenes Ildikó, a Kvassay Jenő Általános Iskola igazgatója.

Kvassay Sándor

Kvassay Sándor hírneves magyar családba, eredeti családnevükön a Kvassói és Brogyáni Kvassay családba született Budapesten, 1926-ban. Nagyapja, Kvassay Jenő vízügyi mérnök, akinek a nevéhez a magyar vízügyi szolgálat megalapítása fűződik.

Kérdezhetjük, hogy miért Kvassay Sándor Őrbottyán Nagyközség ötödik díszpolgára, hiszen 1948 óta az Egyesült Államokban él. Kansas állam az otthona.

A Vízügyi Múzeum vendégeként 1996-ban bátyjával, Györggyel először vett részt Őrbottyánban a családi sírkertben történt megemlékezésen nagyapja sírjánál, ahol egyébként az édesapja is nyugszik. Kvassay Györggyel 1991-ben létrehoztak egy alapítványt a Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskolában. 2001-ben márvány emléktáblát helyeztek el Kvassay István egykori kúriája – ma Juhász Zsófia Református Szeretetotthon – falán és tartott róla megemlékezést. Anyagi segítséget nyújtott a Kvassay Jenő Klubház építéséhez. Fedezte a költségeit Kvassay István és Jenő munkásságáról szóló két könyv megjelenésének, amelyeket az egykori osztálytárs, Kralovánszky Ubul írt meg 2003-ban, illetve 2009-ben. Ezek a könyvek elérhetők a községi- az iskolai könyvtárakban, valamint a Kvassay Klubban. Kiemelkedő összeggel támogatta iskolánk Kvassay Jenő Alapítványát az első alapítványi bálon, amelyre az első szóra hazautazott 2005-ben.

A budapesti Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola 2007-es megszüntetéséről Amerikában tudomást szerezve azonnal telefont ragadott, nehogy a Kvassay Jenő relikviák: egy szobor, egy festmény és az alapítványának több tízezernyi dollár vagyona kótyavetyére kerüljön. Földrészeket átívelő, fél évig tartó jogi procedúrát vállalva, ezeket iskolánknak jutatta 2008-ban. Saját alapítványát az iskolánkéval egyesítve, vagyonának átruházásával létrejött jelentős tőkenövekedés által megszilárdította a Kvassay Alapítvány működését.

Őrbottyán Nagyközség Képviselő-testülete a Kvassay Jenő Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány létrejöttében és működésének megszilárdításában végzett több évtizedes magas színvonalú munkájáért Őrbottyán Díszpolgára címet adományoz Kvassay Sándor részére.

Kajántó Mária

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj kitüntetést adományoz Kajántó Mária részére.

Kajántó Mária Őrszentmiklóson végezte el általános, és Budapesten középiskolai tanulmányait. A Budapesti Tanítóképző Óvónői szakán szerzett először diplomát 1978-ban, majd a Kaposvári Tanítóképző Főiskola Szekszárdi Kihelyezett Tagozatán tanítói végzettséget 1988-ban. 2004 és 2006 között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karán folytatott tanulmányokat, ahol közoktatási vezető szakvizsgát tett.

1973-tól pedagógusként dolgozik. 1988-ban került iskolánkba, ahol angol nyelv, etika, hon-és népismeret tanítási, osztályfőnöki és különböző vezetői feladatokat látott/lát el azóta is.

Felelősségteljes és példaértékű tanári munkája mellett honismereti szakkört hozott létre és működtetett a 90-es években; több éven keresztül osztályfőnöki tevékenységet végzett; érdeklődő, tehetséges gyerekeket készített fel angol és hon-és népismereti versenyekre. 2003-tól igazgató helyettese az iskolának. Áldozatvállalása sokszor kisegítette az intézményt a nehéz helyzetekben (osztályfőnökök tanév közben elmentek az intézményből, megbízott igazgatói feladat 2010-ben). Osztályfőnökként és igazgató-helyettesként számos színvonalas iskolai és községi rendezvény aktív szervezője, lebonyolítója volt. A Millenniumi események kapcsán Kvassay helytörténeti kiállítást rendezett az iskolában. 2004-ben létrehozta a Kvassay Alapítványt az iskola támogatására. Kezdeményezésre, aktív együttműködésével hagyományokat teremtettünk, emlékhelyeket alakítottunk ki névadónk tiszteletére az iskolánkban, az alapítványunkban. 2009-ben az Ő szerkesztésében jelent meg az iskola első digitális évkönyve. Kapcsolatot ápol az iskola névadójának családtagjaival.

Pályája során végig törekedett a folyamatos önképzésre: 1979-ben gyermek-és ifjúságvédelmi tanfolyamot végzett, 1993 és 1997 között több alkalommal angol módszertani képzésekre járt, a 2000-es években tanulás módszertani, méréskoordinátori, drog koordinátori, számítástechnikai és kommunikációs tanfolyamokat, tréningeket végzett, az utóbbi években a vezetői munkát segítő – jogszabályi változások, pályázati lehetőségek–, IKT alkalmazások, valamint a kompetenciafejlesztő módszerek, a nem szakrendszerű oktatás bevezetését támogató akkreditált pedagógus továbbképző tanfolyamon és egyéb konferenciákon vett részt.

Kollégáival való kapcsolatát az együttműködés, segítőkészség, őszinteség, a csapatmunkára ösztönzés jellemzi. Vezetői munkájában kiemelkedő a megbízhatóság, a gyors helyzetfelismerő képesség. A közösség formálásában kiemelkedő szerepe van, ötleteivel, javaslataival elősegíti a tantestületi tervezőmunkát, hatékony konfliktuskezeléssel, nyugodt jellemével hozzájárul a jó munkahelyi légkör megteremtéséhez.

Őrbottyán kulturális és oktatási életének előmozdítása terén, az alábbi iskolán kívüli tevékenységek szervezője, koordinálója volt:

  • Három Kvassay családtag számára síremlék állítása a temetőben
  • Megemlékezés és emléktábla avatás Kvassay Istvánról a Juhász Zsófia Református Szeretetotthonban
  • Őrbottyán Vendégváró füzet anyagainak, képeinek összegyűjtése, sajtó alá rendezése
  • Központi Óvoda kerítés építésének szervezése, koordinálása
  • Óvodavezető-helyettesként: járási munkaközösségek koordinálása, bemutató foglalkozások tartása, tagóvodák működésének koordinálása, óvónőjelöltek mentorálása, óvodai berendezések beszerzése, községi ünnepekre műsorok betanítása

Kajántó Mária fent felsorolt munkássága, eredményei azt bizonyítják, hogy Őrbottyán oktatási, kulturális életében és közéletében is maradandót alkotott. Közösségi és családi élete, emberi értékei alapján kérem a díj odaítélését.

A kitüntetés adományozását javasolta Balázsné Gyenes Ildikó igazgató, a Kvassay Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Kiss Péter Andrásné

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj kitüntetést adományoz Kiss Péter Andrásné részére.

Kiss Péter Andrásné 1995. december 1-től 2012. december 31-ig a Kvassay Jenő Általános Iskola alkalmazásában állt és takarító munkakört töltött be. 2013. január 1-tőé törvényi változások miatt az Önkormányzat alkalmazásába került. Munkáját mindig lelkiismeretesen elvégezte, a munkaterületéhez tartozó termeket mindig rendben tartotta, ha munkatárásnak segítségre volt szüksége, azonnal segítségére sietett. A kitüntetés adományozását javasolta Cserepka András, Őrbottyán Város polgármestere.

Barsi Evelin

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jó tanuló címet adományoz Barsi Evelin részére.

2000-ben költözött Őrbottyánba családjával, amikor 7 éves volt. A tanév második félévét már a Kvassay Jenő Általános Iskolában kezdte Csikné Kovács Marianna tanítónő osztályában. Amikor csak tehette, elindult az iskola és más oktatási intézmények által szervezett versenyeken. Második osztályos tanulóként el kezdtem zongoraórákra járni. A zongora-és zeneelméleti vizsgákon rendre jó eredményeket szerzett. 2002-ben a váci Madách Művelődési Központ Ki mit tud verseny hangszer kategóriájában 3. helyezést ért el.

2005-ben szülei úgy döntöttek, hogy egy erősebb iskolában is jól tudna teljesíteni, így a hetedik osztályt már a Könyves Kálmán Gimnázium hat évfolyamos képzésében kezdte. A gimnáziumban főleg német versenyeken indult. A 10. osztály első félévében megszerezte első nyelvvizsgáját: német középfok, majd a 12. osztályt megelőző nyáron az angol középfokú nyelvvizsgát. A gimnáziumi tanulmányai során a kémia és a biológia tetszett meg neki a legjobban, így az érettségi vizsgán a választható tárgyai a középszintű biológia és az emelt szintű kémia érettségik voltak. A kémia érettségin nyújtott teljesítményéért oklevelet kapott.

2011-ben első próbálkozásra felvették a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karára, ahol a féléves és az év végi vizsgákon rendre helyt álltam. A képzés hat évéből jelenleg a másodévet teljesítette. A rezidensképzést ideg-vagy plasztikai sebészeten szeretné eltölteni. Hogy kézügyességét fejlessze, ez év februárban egyik csoporttársával közösen elindult a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet által szervezett Apáthy István Preparálóversenyen, ahol hetedik helyezést értek el.

Bertók Istvánné

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj kitüntetést adományoz Bertók Istvánné részére.

Bertók Istvánné 1967. november 13. óta áll munkaviszonyban. Az Őrbottyáni óvodában 1978. szeptember 1-je óta teljesít szolgálatot mint dajka. Az Életműdíj adományozását javasolta Balázsné Szalai Katalin, a Napközi Otthonos Óvoda vezetője.

Holy Ottóné

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj kitüntetést adományoz Holy Ottóné részére.

Holy Ottóné 1974. augusztus 16. óta áll munkaviszonyban. Az Őrbottyáni óvodában 1979. december 1-je óta teljesít szolgálatot mint óvodapedagógus. Az Életműdíj adományozását javasolta Balázsné Szalai Katalin, az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda vezetője.

Horváth Mihályné

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Város Díszpolgára címet adományoz Horváth Mihályné részére.

Horváth Mihályné, született Kertész Lenke védőnőként szolgálta a települést egészen nyugdíjazásáig. Szükség szerint nyugdíjas éveiben is folytatta hivatását a kisgyermekes családokért, Őrbottyán egészségéért. A Díszpolgár cím adományozását javasolta Balázsné Gyenes Ildikó, a Kvassay Jenő Általános Iskola igazgatója.

Gerlei Istvánné

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj kitüntetést adományoz Gerlei Istvánné részére.

Gerlei Istvánné, született Pintér Éva 1975. szeptember 1-jétől dolgozik/dolgozott a Kvassay Jenő Általános Iskolában. Az érettségit követően először képesítés nélküli tanárként foglalkoztatták. A főiskolát Egerben végezte levelező tagozaton, diplomát 1980-ban szerzett. Magyar szakos tanárként mindig fontosnak tartotta a szép és helyes beszédet, az olvasás megszerettetését, melyet a tanórákon kívül az iskolai könyvtár falain belül képzelte el. Ezért alapfokú könyvtáros ismeretséget szerzett és egészen a 2000-es évek közepéig látta el ezt a feladatot. Feladatai közé tartozott a könyvtár gondozásán kívül a tankönyvrendelés könyvtárat érintő feladatainak ellátása is. Az iskolai élet jelentős eseményei az ünnepek, melyekre is sok-sok alkalommal készült tanítványaival együtt. Folyamatosan osztályfőnöki munkát is ellátott, az osztályközösség kialakításában mindig fontosnak tartotta az osztályprogramokat. Ezek közé tartoztak a színházlátogatások, a történelmi és irodalmi emlékhelyeket felkereső tanulmányi kirándulások. A tehetséges tanulókat versenyekre készítette fel mind magyarból, mind történelemből – több igen szép sikert értek el tanítványai. A nehézségekkel küszködőknek felzárkóztatást tartott. Fontosnak tartotta a folyamatos önképzést, szakmai továbbképzések mellett informatikai, tanulás módszertani, tanulásszervezési és konfliktuskezelési továbbképzéseken vett részt. Az iskola humán szakos pedagógusainak munkaközösség-vezetője volt egészen nyugdíjazásáig. Az Életműdíj adományozását javasolta Balázsné Gyenes Ildikó, a Kvassay Jenő Általános Iskola igazgatója.

Puskás Sándorné

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj kitüntetést adományoz Puskás Sándorné részére.

Puskás Sándorné, született Kovács Klára 1974. április 18. óta dolgozik. Az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvodában dolgozik dajkaként 1996. augusztus 31-től. Munkáját mindig lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint végezte. Az Életműdíj adományozását javasolta Balázsné Szalai Katalin, az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda vezetője.

Szlancsok Ferenc

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Őrbottyán Közszolgálatáért Életműdíj kitüntetést adományoz Szlancsok Ferenc részére.

Szlancsok Ferenc 1968. július 4-én lépett munkába. Az Őrbottyáni Nagyközségi Közös Tanács alkalmazásában állt 1987. szeptember 4. és 1998. február 28. között. Az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvodában dolgozik napjainkig mint karbantartó 2010. január 1-jétől. Munkáját mindig lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint végezte. Az Életműdíj adományozását javasolta Balázsné Szalai Katalin, az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda vezetője.

Kiss Bence Gábor

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jó Tanuló és Jó Sportoló Díjat adományoz Kiss Bence Gábor részére.

Kiss Bence Gábor a Kvassay Jenő Általános Iskola 2. b osztályának kitűnő tanulója. A S. V. S. E. Kempo Egyesületben sportol, Verók Péter az edzője. Egyesületi szinten Bence a 2014. év legeredményesebb sportolói díját nyerte el. A Magyar Kempo Szövetség által vezetett TOP 200 listán kortól és súlycsoporttól független a 27. helyezés a 2014-ben elért eredmények alapján. A 2014-ben rendezett XII. Juhász Ferenc Emlékversenyen, Kempo Világkupán kata 1. helyezést, semi contact 1. helyezést, light contact 1. helyezést sikerült elérnie. A 2015-ben rendezett XIII. Juhász Ferenc Emlékversenyen, Kempo Világkupán 2 ezüst, 2 bronz és egy 4. helyezést szerzett. A Jó Tanuló és Jó Sportoló Díj adományozását javasolta Csonka Dóra, a jelölt édesanyja.

Szabó Csilla

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jó Tanuló és Jó Sportoló Díjat adományoz Szabó Csilla részére

Csilla 5 éves kora óta sportol. Sok munka és kitartás árán eljutott a korosztályos magyar nemzeti akrobatikus tornász válogatottságig. 2014-ben képviselte hazánkat a párizsi sportakrobatikai világbajnokságon a női csapat age group 11-16 korosztályban, ahol 28. helyezést értek el. Mindezt Csilla kitűnő tanulmányi eredmény mellett érte el. Többszörös magyar bajnok, diákolimpiai bajnok. Sikerei elismeréseként dr. Gémesi György Gödöllő polgármestere és dr. Tőzsér János, a Szent István Egyetem rektora immár másodszor adta át neki Gödöllő városa nevében a kiváló sportolóknak járó elismerést jelentő kupát.