Állás: karbantartó

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.

Az Őrbottyáni Gamesz  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 3 fő karbantartó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Őrbottyáni Önkormányzat közigazgatási területén zöldfelületek, útfelületek, egyéb műtárgyak és intézményi épületek karbantartása, eszközök, berendezések javítása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • egészségügyi alkalmasság
 • bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • egyéb gépkezelői jogosultság
 • láncfűrésszel végzett fakivágásban jártasság
 • "B" kategóriás gépjárművezetői engedély
 • kisgépkezelői jogosultság
 • gépi fűkaszálásban szerzett jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • egészségügyi alkalmasság igazolása
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló postai feladóvevény másolata
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lajszner Paulina nyújt, a 06-28/360-044/5 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Gamesz címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2019 , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő karbantartó.
 • Személyesen: Previák András GAMESZ igazgató, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a kinevezésről az Őrbottyáni GAMESZ igazgatója dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2019. március 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.