Ingatlan bérbeadási pályázat

Őrbottyán, Sport köz 1. szám alatt található sportpálya melletti 119,62 m2 alapterületű klubhelyiség határozott idejű bérlet útján történő hasznosítására

Őrbottyán Város Önkormányzata (2162 Őrbottyán, Fő út 99.) képviselője, Szabó István Ferenc polgármester, Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének Őrbottyán Város Önkormányzatának vagyonáról szóló 5/2014. (VI.2.) és az Őrbottyán Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 2/2014. (IV. 1.) önkormányzati rendelete alapján nyílt pályázatot (nyilvános versenyeztetési eljárást) hirdet a tulajdonát képező

„Őrbottyán belterület, 908/2. helyrajzi szám alatt felvett, természetben az Őrbottyán, Sport köz 1. szám alatt található sportpálya melletti 119,62 m2 alapterületű klubhelyiség határozott idejű bérlet útján történő hasznosítására”.

  1. Pályázat kiírójának adatai:
  1. neve:                         Őrbottyán Város Önkormányzata
  2. címe:                         2162 Őrbottyán, Fő út 99.
  3. telefon és fax:           28/360-044, 28/360-228
  4. képviseli:                  Szabó István Ferenc polgármester
  5. kapcsolattartó:         Gállné Mezősi Szilvia jegyző
  1. A pályázat tárgya: az Önkormányzat tulajdonát képező, Őrbottyán belterület, 908/2. helyrajzi szám alatt felvett, természetben az Őrbottyán, Sport köz 1. szám alatt található sportpálya melletti klubhelyiség 2 (kettő) év határozott időre történő bérlése.

Csatolt dokumentumok:

  • Nyilvános pályázati felhívás [pdf]

    Őrbottyán, Sport köz 1. szám alatt található sportpálya melletti 119,62 m2 alapterületű klubhelyiség határozott idejű bérlet útján történő hasznosítására