2019. évi bizottsági anyagok

Munkaterv, meghívók, jegyzőkönyvek

Meghívók, jegyzőkönyvek

2019. január 23.

2019. február 20.

  • Meghívó a Humánügyi Bizottság 2019. február 20-i ülésére [pdf]

    Napirend: Őrbottyán Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2020-2022. évekre, Őrbottyán Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése, a Humánügyi Bizottság 2018. évi beszámolója, az alpolgármester 2018. évi beszámolója, beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról, csatlakozás „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz

2019. március 20.

2019. április 17.

2019. május 27.

  • Meghívó a Humánügyi Bizottság 2019. május 27-i ülésére [pdf]

    Napirend: a nyári napközis táborok támogatása, az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról, az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat 2018. évi munkájának szakmai beszámolója a gyermekvédelmi és szociális feladatainak ellátásáról, értékelés az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, az Őrbottyán név felvételéről és használatáról szóló rendelet megalkotása

2019. június 19.

2019. július 25.

2019. szeptember 16.

  • Meghívó a Humánügyi Bizottság 2019. szeptember 16-i ülésére [pdf]

    Napirend: Támogatási kérelem Helembai Boglárka nemzetközi versenyen való részvételéhez, Őrbottyán Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás, Az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatója a 2018/2019-es nevelési évről

2019. november 21.

2019.december 12.