2017. évi bizottsági anyagok

Munkaterv, meghívók, jegyzőkönyvek

Meghívók, jegyzőkönyvek

2017. január 18.

 • Meghívó a Humánügyi Bizottság 2017. január 18-i ülésére [pdf]

  Napirend: a 2016. évi költségvetés módosítása, a civil szervezetek támogatása, „Civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázat kiírása, a Humánügyi Bizottság munkarendjének elfogadása, valamint - zárt ülés keretében - szociális célú lakás bérleti szerződése, rendkívüli települési támogatások

2017. február 22.

 • Meghívó a Humánügyi Bizottság 2017. február 22-i ülésére [pdf]

  Napirend: az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosítása, az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2018-2020. évekre, az Önkormányzat 2017. évi költségvetése, a Polgármesteri Hivatal 2016. évi beszámolója, az alpolgármester 2016. évi beszámolója, a Humánügyi Bizottság 2016. évi beszámolója, valamint - zárt ülés keretében - rendkívüli települési támogatások

2017. március 22.

 • Meghívó a Humánügyi Bizottság 2017. március 22-i ülésére [pdf]

  Napirend: a Művelődési Ház vezetőjének beszámolója a 2016. évi tevékenységről, a 2017. évi Harangok Napja rendezvény programjának elfogadása, feladat-ellátási szerződés megkötése az alapellátást nyújtó háziorvosokkal, pályahasználat a Tökmag Focisuli SE számára, valamint - zárt ülés keretében - rendkívüli települési támogatások

2017. április 20.

 • Meghívó a Humánügyi Bizottság 2017. április 19-i ülésére [pdf]

  Napirend: a Kvassay Jenő Általános Iskola iskolaigazgatói pályázatának véleményezése, feladat-ellátási szerződés megkötése az alapellátást nyújtó házi gyermekorvossal, feladat-ellátási szerződés megkötése az alapellátást nyújtó védőnőkkel, valamint - zárt ülés keretében - szolgálati lakás bérleti kérelem elbírálása, rendkívüli települési támogatások

2017. május 24.

2017. június 21.

2017. szeptember 21.

 • Meghívó a Humánügyi Bizottság 2017. szeptember 21-i ülésére [pdf]

  Napirend: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás, az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat létrehozása, az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat szakmai programjának elfogadása, a 4. Települési Értéktár Bizottság létrehozása, az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint - zárt ülés keretében - Pest Megye Közgyűlése által adományozható díjakra jelölésről, rendkívüli települési támogatások

2017. október 18.

 • Meghívó a Humánügyi Bizottság 2017. október 18-i ülésére [pdf]

  Napirend: a civil szervezetek támogatása „Civil szervezetek 2018. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázat kiírása, qz Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatója a 2016/2017-es nevelési évről, Őrbottyán és Kisnémedi Települések Köznevelési Társulása Társulási Megállapodásának és a fenntartott intézmény alapító okiratának módosítása, valamint - zárt ülés keretében - rendkívüli települési támogatások

2017. október 25.

2017. november 22.

 • Meghívó a Humánügyi Bizottság 2017. november 22-i ülésére [pdf]

  Napirend: feladat-ellátási szerződés kötése Vácduka Község Önkormányzatával, döntés az I. világháborús hadisírok felújításáról szóló pályázat benyújtásáról, valamint - zárt ülés keretében - a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beadott pályázatok elbírálása, rendkívüli települési támogatások

2017. december 6.