2015. évi bizottsági anyagok

Munkaterv, jegyzőkönyvek

Jegyzőkönyvek

 • A Humánügyi Bizottság 2015. január 21-i ülésének jegyzőkönyve [pdf]

  Napirend: a Bizottság munkaterve, a közmeghallgatás időpontja és napirendje, kötelező önkormányzati feladat ellátására elvi megállapodás megkötése, a Kvassay Jenő Általános Iskola tanteremhiányának kezelése, önkormányzati beruházások megvalósítása a magánszféra bevonásával, az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása, valamint - zárt ülés keretében - önkormányzati lakásbérlet kérelem elbírálása

 • A Humánügyi Bizottság 2015. február 18-i ülésének jegyzőkönyve [pdf]

  Napirend: a civil szervezetek támogatási rendszerének átalakítása, önkormányzati rendelet alkotása a szociális ellátásokról, önkormányzati beruházások megvalósítása a magánszféra bevonásával II., az Önkormányzat 2015-2019 közötti időszakra szóló gazdasági programja, a Polgármesteri Hivatal 2014. évi beszámolója, az alpolgármester 2014. évi beszámolója, a Humánügyi Bizottság 2014. évi beszámolója, valamint - zárt ülés keretében - szociális kérelmek elbírálása

 • A Humánügyi Bizottság 2015. május 20-i ülésének jegyzőkönyve [pdf]

  Napirend: értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2014. év, egészségügyi ellátások áttekintése, a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtása, a Kvassay Jenő Általános Iskola további működtetése, az önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadása és önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról, valamint - zárt ülés keretében - rendkívüli települési segélyek elbírálása

 • A Humánügyi Bizottság 2015. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyve [pdf]

  Napirend: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás, pályázat kiírása, tájékoztató a köznevelési társulás működésének gyakorlati tapasztalatairól, beszámoló az óvoda működéséről, Egészségközpont megvalósítása magánszféra bevonásával, valamint - zárt ülés keretében - Pest megyei kitüntető címek, rendkívüli települési támogatások elbírálása