Állás: élelmezésvezető

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 8.

Az Őrbottyáni GAMESZ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet élelmezésvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 113.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodai és iskolai gyermekétkeztetési, valamint szociális étkeztetési feladatokat ellátó konyhán az élelmezésvezetői feladatok teljeskörű ellátása. HACCP rendszer működtetése. Étlap-, étrend és nyersanyag- kiszabati ív összeállítása, nyersanyag megrendelés és kiadás, raktárkészlet vezetése, konyhai dolgozók irányítása, térítési díjak beszedése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés, élelmezésvezető szakképesítés,
 • gyermekélelmezésben szerzett - legalább 1 év szakmai tapasztalat,
 • ECDL vizsga
 • egészésgügyi alkalmasság igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú képesítés
 • önálló munkavégzés
 • kiváló feladat és problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. december 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szlucska Edit humánpolitikai ügyintéző nyújt, a 06-28/360-044/6 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni GAMESZ címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4636/2019 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.
 • Személyesen: Previák András GAMESZ igazgató, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a kinevezésről az Őrbottyáni GAMESZ igazgatója dönt. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.orbottyan.hu - 2019. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.