Az égetés, tűzgyújtás helyi szabályai

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete alapján.

Településünkön a jelenleg hatályos szabályok szerint száraz avart és kerti hulladékot nyílt téren, füstölés nélkül égetni április 1. és november 30. között, minden hónap első pénteki napján 16.00 és 20.00 óra között lehet.

Az égetést csak állandó felügyelet mellett, a lakókörnyezet zavarása nélkül, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet végezni úgy, hogy az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa.

Az égetés során az alábbi szabályokat kell betartani:

 • szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad égetni,
 • az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható,
 • a szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni tilos és veszély esetén azonnal el kell oltani,
 • az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz elterjedése megakadályozható vagy a tűz eloltható,
 • az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő befedéséről,
 • a tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagoktól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy arra veszélyt ne jelentsen,
 • a kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes hulladék nem égethető,
 • lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

Nem égethető kerti hulladék egészségügyi-, szociális-, nevelési és oktatási intézmények, sportlétesítmények, egyházi épületek 100 méteres körzetében azok működésének időtartama alatt.

Ugyanakkor a környezetünk védelme érdekében a keletkezett kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, a kerti hulladék gyűjtése az arra rendszeresített hulladékgyűjtőben történik. A kerti hulladékot az edénybe helyezése előtt aprítani kell.

Az állami, önkormányzati vagy magánrendezvényhez kapcsolódó tűzgyújtásra, továbbá élelmiszer tartósítása érdekében végzett füstölésre az év minden szakában lehetősége van a lakosságnak.

Csatolt dokumentum:

 • [pdf]22/2013. (XII. 21.)

  a közterületek használatáról és a település környezetvédelméről, köztisztaságáról