Bölcsődei alkalmazotti ösztönző pályázat

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. június 15. 18 óra

Őrbottyán Város Önkormányzata pályázatot hirdet bölcsődei kisgyermekgondozó, - nevelő (OKJ 54 761 02) szakképesítés megszerzésének támogatására.

A pályázat célja, hogy az Önkormányzat gondoskodjon színvonalas, jól képzett munkaerőről a város épülő bölcsődéjében.

Pályázati feltételek

Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhet az a pályázó, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

 • a pályázat benyújtásának napján a 18. életévét betöltötte;
 • magyar állampolgár;
 • büntetlen előéletű;
 • a jelen pályázatban meghatározott szakképesítéshez kötött jogviszony létesítésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott valamennyi alkalmazási feltételnek maradéktalanul megfelel;
 • vállalja, hogy nyertes pályázata esetén a támogatott szakképzettséget a támogatási szerződés aláírásától számított 1 éven belül megszerzi;
 • vállalja, hogy a szakképesítés megszerzését követően legalább 1 évig Őrbottyán Város bölcsődei alapellátásában dolgozik.

Az elbírálásnál előnyt jelent, ha a pályázó:

 • Őrbottyán város közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezik és a településen életvitelszerűen tartózkodik;
 • kisgyermek-felügyeleti vagy gondozói gyakorlata van;
 • védőnői, pedagógusi szakképzettséggel, felsőfokú szociális szakképzettséggel vagy gyógypedagógiai asszisztens végzettséggel rendelkezik.

A támogatás formája, mértéke és forrása

 • A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
 • A támogatás mértéke: a kisgyermekgondozó, - nevelő (OKJ 54 761 02) tanfolyam díja (vizsgadíj nélkül), de maximum 150.000 Ft/fő
 • A támogatás forrását Őrbottyán Város Önkormányzata költségvetése terhére biztosítja.

Csatolt dokumentumok: