Álláspályázat - Humánpolitikai ügyintéző

Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal - Humánpolitikai ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

Ellátandó feladatok: Az önkormányzati intézmények személyi állományával kapcsolatos személy- és munkaügyi feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogviszony létesítéssel, megszüntetéssel, előmenetellel kapcsolatos ügyintézés. Vagyonnyilatkozatok teljes körű ügyintézése. Munkaügyi nyilvántartások vezetése, KIRA illetményszámfejtő program alkalmazása. Helyettesítések, juttatások, képzések, szakmai továbbképzések, munkáltatói igazolások, távollét jelentések.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú képesítés,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • főiskola, felsőoktatásban szerzett közszolgálati vagy gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés,
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) használata,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • személy- és munkaügyi területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alap- és szakvizsga, közigazgatási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz az összes munkahely pontos adatainak feltüntetésével
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • motivációs levél,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy postai feladóvevény másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozattételi eljárása lefolytatását vállalja
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat a 6 hónapos próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gállné Mezősi Szilvia jegyző nyújt, a 06-20/360-044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3127/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai ügyintéző.
 • Személyesen: Gállné Mezősi Szilvia jegyző, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 99.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2021. augusztus 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.