Álláspályázat: terápiás munkatárs/szociális munkatárs

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 28.

Az Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat intézményvezetője a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet terápiás munkatárs/szociális munkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 101.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 74-80. §-ában meghatározott idősek nappali ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Bűntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgármság
 •  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladataról szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. melléklet által meghatározott végzettség, elsősorban szociális munkás vagy szociálpedagógus végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • programszervezéssel kapcsolatos végzettség
 • közösségfejlesztéssel kapcsolatos ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló postai feladóvevény másolata
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Muzsay Márta intézményvezető nyújt, a +36-70/488-9884 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Őrbottyáni Segítő Kéz Szociális Szolgálat intézményvezetője címére történő megküldésével (2162 Őrbottyán, Fő út 101. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 770/2018 , valamint a munkakör megnevezését: terápiás munkatárs/szociális munkatárs.
 • Személyesen: Muzsay Márta intézményvezető részére, Pest megye, 2162 Őrbottyán, Fő út 101. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat akkor érvényes, ha a formai és tartalmi feltételeknek megfelel. Kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő, érvényes pályázattal rendelkező pályázók kapnak lehetőséget a személyes meghallgatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója érvényes pályázatok esetén is fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvántásának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.orbottyan.hu - 2018. március 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.orbottyan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.orbottyan.hu honlapon szerezhet.